30.12.2020

Tallinn abistas ettevõtjaid ning panustas sise- ja lähiturismile

Koroonakriis mõjutas pealinna ettevõtluskeskkonda tänavu drastiliselt, millele linn omakorda reageeris mitme abipaketiga. Vaatamata keerulisele aastale käivitas Tallinn esimest korda kaasava eelarve ideekorje, mis osutus linlaste seas väga populaarseks. Likvideeriti või korraldati ümber mitmed linna sihtasutused.

Tallinna Ettevõtlusametit kureeriv abilinnapea Aivar Riisalu rääkis, et koroonaviiruse tekitatud seisakule ettevõtluses reageeris linn operatiivselt ja asus ettevõtjatele appi. „Aprillis ja septembris tuli Tallinn välja kohalikele ettevõtjatele suunatud abipakettidega, millega toetasime linlaste töökohtade ja elukvaliteedi säilimist. Samuti käivitasime koostöös Töötukassa ja Tööinspektsiooniga tööotsijatele suunatud teavituskampaania ning võtsime kasutusele Tallinna tööportaali,“ sõnas Riisalu. 

Koroonakriisist räsitud sise- ja välisturismi aktiviseerimiseks viis Tallinn läbi mitmeid turunduskampaaniaid, kutsudes eestimaalasi ning põhja- ja lõunanaabreid Tallinna avastama. „Lähiturgude – Soome, Läti ja Leedu – digikampaaniate käigus jõudsime väga suure hulga inimesteni, mis kajastus ka linna majutusettevõtete käibes. Näiteks augustis ööbis Tallinna majutusettevõtetes üle 9500 lätlase, mis võrreldes 2019. aastaga on ligi 50 protsenti rohkem,“ ütles abilinnapea.

Käesoleval aastal käivitati esimene Tallinna kaasav eelarve, mis võimaldab linnaelanikel oma elukeskkonna parandamisel kaasa rääkida. Järgmise aasta linnaeelarvesse on selleks ette nähtud 800 000 eurot, mis jagatakse kaheksa linnaosa vahel. Kaasava eelarve raames viidi läbi ideekorje, millele linlased esitasid kokku 420 ideed. „Protsessi eesmärk on otseselt kaasata linlasi linnakeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse. Meelepäraste ideede poolt saavad linnaosade elanikud hääletada tuleva aasta jaanuaris,” sõnas Riisalu.

Aasta jooksul otsustas linn lõpetada osalemise seitsmes juriidilises kehas. Linna äriühingutest ja sihtasutustest on likvideerimisel SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus, SA Lutreola ja MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio ning lõpetatatakse TÜ Eesti Ühistukapital. Likvideeritud ja registrist kustutatud on MTÜ Keskkonnateenused. Termaki Autopargi Aktsiaselts ühendatakse Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsiga. „SA Tallinna Televisioon korraldas 2019. aasta lõpuks ümber telekanali töö ja loobus telesaadete edastamisest vabalevis. Sihtasutus jätkas oma eesmärkide täitmist, edastades saateid telekanalitel TV6 ja TV3 ning telekanalitel Kanal 11 ja Kanal 2. Uudiseid toodab sihtasutus endiselt ka veebikeskkonnas,“ rääkis abilinnapea.

AS Tallinna Tööstuspargid jätkas Paljassaare poolsaarele rajatava filmilinnaku Tallinn Film Wonderland projekti elluviimist, mille I etapi põhiprojekt valmib 2021. alguskuudel. Linn lõpetas veel Linnapoe tegevuse, mille vabanenud ruumid anti 2025. aasta lõpuni rendile Tallinna Toidupangale. 

Tallinna linn oli edukas korraldatud olmejäätmeveo hankemenetluste läbiviimisel, mille tulemusel on kõik korraldatud jäätmeveod nõuetekohaselt täidetud. Jäätmehoolduse valdkonnas osutusid väga populaarseks ohtlike jäätmete kogumisringid, kus Tallinna elanikud said üle anda kodumajapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed mugavalt endale lähimas peatuspunktis. 

Tallinn alustas targa linna rahvusvahelise kuvandi loomist: avati Targa linna esitluskeskus, loodi Tallinnovation bränd, lansseeriti Tallinna innovatsioonifond ja käivitati tuleviku linna professuur. Erilist tähelepanu väärib veel teadmine, et rahvusvahelisel intelligentsete kogukondade (ICF) konkursil kuulutati Tallinna linn 2020. aasta maailma intelligentseimaks kogukonnaks. 

Uudise rubriigid: