19.05.2021

Kesklinna tuleb 70 tasuta renditõukerataste parklat

Tallinna linnavalitsus kiitis heaks koostöökokkuleppe elektritõukerattaid rentivate ettevõtetega, millega liitujad võivad tasuta kasutada kesklinna loodavaid rattaparkmiskohti.

Tallinna Transpordiamet loob kava kohaselt kesklinnas vähemalt 70 elektriliste rataste hoiukohta, kuhu on võimalik paigutada kokku vähemalt 1380 ratast. Elektritõukerataste parkimiskohad luuakse osaliselt tasuliste mootorsõidukite parkimiskohtade arvel. Tulevikus luuakse hoiukohad ka „Pargi ja reisi“ parklatesse ja vajaduse korral on võimalik parkimiskohtade arvu suurendada 3000-ni.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul leidis linn ühiselt ettevõtjatega, et tänavu võiks korraldada rataste üürimise teenust teisiti. „Oleme ühel nõul, et tuleks arendada ja soodustada rattaliikluse ja sealhulgas kergliikuritega liiklemist, sest see aitab parandada nii liiklusohutust kui ka rahvatervist ja vähendada liiklusummikuid vähendamiseks. Tasuta parkimiskohad teevad elektritõukeratastega liikumise linnas lihtsamaks ja aitavad teenust paremini korraldada,“ ütles Novikov. „Seetõttu avame huvitatud ettevõtetele võimaluse liituda rataste parkimist ja teenust korraldava koostöökokkuleppega. Soovime ettevõtjatele ette kirjutada vähem regulatsioone ja teha nendega rohkem koostööd ning ettevõtjate tagasiside nendele muudatustele ja lahendustele on seni olnud positiivne.“

Uus korraldus soodustab elektritõukerataste kindlatesse hoiukohtadesse asetamist. See leevendab varasemat olukorda, kus rattad võisid paikneda linnaruumis üsna kaootiliselt. Ühtlasi kaob seni ettevõtjatele kehtinud kohustus elektritõukerattad alates kella 23.00 linnaruumist kokku koguda, mis võimaldab linlastel vajadusel ka öösel rattaga koju sõita. Muudatused on valminud koostöös elektrilisi renditõukerattaid pakkuvate ettevõtjate ja linnaosavalitsustega.  

Eelkõige keskendub kokkulepe Tallinna kesklinna tasulise parkimistsooni ja „Pargi ja reisi“ parklate alale laienevale regulatsioonile, kuid hõlmab siiski kogu Tallinna linna. Erinevalt eelnevatest aastatest antakse hoiukohad rataste üürileandjatele kasutamiseks tasuta. Lisaks lepitakse koostöökokkuleppes kokku, et ettevõtjad aitavad arendada rattakasutajate liikluskultuuri ja edastavad linnale statistikat, mille saab alternatiivsete liikumisviiside arendamisel aluseks võtta.

Tallinna Transpordiamet sõlmib edaspidi soovijatega lepingud ja määrab linnaruumis kindlaks rattakohad ja loob vajaliku infrastruktuuri. Seejärel saavad leppega ühinenud ettevõtjad hakata kohti kasutama ja teenust pakkuma. Lisaks sellele alustab Tallinna linn koostöös ettevõtjatega teavituskampaaniat rataste kasutamisega seotud liiklusohutuse suurendamiseks. Ettevõtjad kujundavad rataste üüriteenuse arendamisel ja rakendamisel kasutajate käitumisharjumusi rattaga liiklemisel ja selle parkimisel.

Uudise rubriigid: