02.01.2018

Muutub osalustasu määr.

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr muutub alates 1. jaanuarist.

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr " § 2 alusel.
Kinnitada alates 1. jaanuarist 2018 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot. Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Osalustasu ehk vanema poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta kuus:

  • alates 01. jaanuar 2018 on 61,00 € kuus

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015a määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja 

Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 22. detsember 2015 nr 1.-2/775 (.pdf)

Tallinnas on osalustasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.  Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. 

Loe rohkem siit.