Pirita Lasteaia hoolekogu

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga vt Koolieelse lasteasutuse seadus 18. veebruar 1999 paragrahv 24

Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele.

Alates 1.09.2008 jõustus Koolieelse lasteasutuse seaduse muudatus hoolekogu kosseisu kohta. Nüüdsest kuulub lasteasutuse hoolekogusse ka õpetajate esindaja.

Uued hoolekogu liikmed valitakse 30. septembriks 2019

Pirita Lasteaia hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal

1. rühm Rukkilill

Ingi Kuuda

ingi.kuuda@gmail.com

 

2. rühm Meelespea

Sten-Martin Kreisberg

sten.kreisberg@gmail.com

 

3. rühm Karikakar

Helena Purga

purgahelena@gmail.com

 

4. rühm Sinilill

Oliver Matkur

oliver@matkur.com

 

5. rühm Kullerkupp

Martin Korjus

martin@markor.ee

 

6. rühm Kannike

Elin Filin Emajõe

elin.filin@gmail.com

 

Pirita Linnaosa Valitsuse esindaja

 

645 7605

Pirita Lasteaia vanemõpetaja

Viive Essa

viive.essa@piritalasteaed.ee

623 8783

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

 

 

 

 

Viimati muudetud: 10.10.2019