Pirita Lasteaia õppeaasta eesmärgid

2018/2019. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ning järjepidev areng kodu ja lasteaia  koostöös, mille seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Üldeesmärgi täitmisel toetutakse lasteaia õppekavale ning Pirita Lasteaia Arengukavale 2017-2019.

Pirita Lasteaia 2018/2019 õppeaasta teemaks on „Avastame tervist“, mille läbiviimiseks kasutatakse õues- ja avastusõppe elemente ja teisi  aktiivõppemeetodeid.

 

Põhieesmärk:

Laps omandab teadmisi läbi mängulise avastamise ja uurimise, õppides väärtustama tervislikke eluviise, läbi liikumise, tervisliku toitumise ja looduses viibimise ning õpib hoidma ümbritsevat keskkonda kui ka oma tervist.

 

Iga rühma õppeaasta eesmärk(-gid) kajastub rühma tegevuskavas ning on lapsevanemale rühmas kättesaadav.

 

Lehekülge haldab:

Kristiina Kons, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Kristiina.Kons@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud: 25.10.2018