Pirita Lasteaia õppeaasta eesmärgid

2020/2021. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse põhieesmärgid

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ning järjepidev areng kodu ja lasteaia  koostöös, mille seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Üldeesmärgi täitmisel toetutakse lasteaia õppekavale ning Pirita Lasteaia Arengukavale 2020-2022.

Pirita Lasteaia õppeaasta teema on 2020/2021 aastal 

"NÄE - MEIE LOODUS!"

Põhieesmärk:

Laps õpib looduses ja loodusest

 

Iga rühma õppeaasta eesmärgid kajastuvad rühma aasta tegevuskavas ning lisatakse siia septembrikuu jooksul.

 

Lehekülge haldab:

Helina Aaboja, õppealajuhataja
Telefon 58189591 e-post: Helina.Aaboja@piritalasteaed.ee

Viimati muudetud: 28.08.2020