10.09.2019

LÕVI LEO KÜLAS PIRITA LASTEAIAS

Koostöös Pirita konstaablipiirkonnaga, käis meil täna 10.09.2019 külas LÕVI LEO ja politseinikud.

Noorsoopolitseinik Kaire rääkis nelja vanema rühmaga liiklusteemadel. Lapsed on paljudest liikluskasvatuse teemadest teadlikud. Kui jutt jõudis nutiseadmete kasutamiseni, siis politeinik sai teada, kelle ema või isa tegeleb sõidu ajal nutitelefoniga.

Lõvi Leo jagas lastele kommi ning lapsed said Lõvi Leole patsu lüüa 😊
Sellele järgnes liikumisõpetaja Heili poolt ettevalmistatud orienteerumismäng liiklusmärkidega. Kõik õpetajad olid abistamas oma rühma lapsi.

Kõige vanem rühm otsis liiklusmärke, mille tagaküljele oli täht kleebitud. Oma paberil tuli sama täht õigesse ruutu kirjutada. Kokku tuli sõna JALGRATAS! 🚲

4-5 aastased otsisid hoovialal iseseisvalt samasuguseid liiklusmärke, mis neil paberil kirjas olid (17liiklusmärki). Olles leidnud samasuguse märgi hoovialalt, said nad ringitada oma paberil vastava liiklusmärgi. Oh seda üllatust, kõiki liiklusmärgid ei olnudki leitavad. Karikakra rühmal oli orienteerumismängu ajal hoopiski 1 h kestev jalgrattatund, mida viib samuti läbi meie liikumisõpetaja koostöös rühmaõpetajatega. 

Septembrikuule kohaselt on Pirita lasteaias igal vanemal rühmal oma jalgrattapäev (E-N). Iganädalaselt saab liikumisõpetaja kriitidega maha joonistada uue jalgrattatee, mis on ikka natuke keerulisem kui eelmise nädala oma. Kasutusel on valgusfoor, ülekäigurajad, erinevad liiklusmärgid, teeme munakiivri katseid, vaatame rattad üle, kiivrid kontrollime üle, teeme vigursõite - nii me õpime, katsetame oma piire ja osavust rattal.


Oleme oma jalgratturite üle väga uhked!😉 Kevadel on ootamas vanemal rühmal JALGRATTAMATK!


Aitäh Lõvi Leole, meie piirkonna konstaabli Marilile ja noorsoopoliteinik Kairele!

Tekst liikumisõpetaja Heili Heinaste

Kristiina Kons

Pirita Lasteaia õppealajuhataja

Uudise rubriigid: