Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtuajad

Juhtkond

Tõnis Liinat – linnaosa vanem
Tel: 6457 601
e-post: tonis.liinat@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: linnaosavalitsuse töökorralduse juhtimine ja linnaosa esindamine. 
E 15.00 - 18.00 
N 10.00 - 12.00 
PS! Vastuvõtule on vaja eelnevalt registreerida! 

Kalle Jõks – linnaosa vanema asetäitja 
Tel: 6 457 602 
e-post: kalle.joks@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: linnaosa vanema asendamine
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Mart Külvi – haldussekretär 
Tel: 6 457 604
e-post: mart.kylvi@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: juriidilised küsimused, personalitöö, arhiiv ja linnaosa valitsuse kantselei töö korraldamine, valimiste korraldamine linnaosas. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Marju Piirsalu - eelarve juhtivspetsialist
Tel: 6 457 618
e-post: marju.piirsalu@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: eelarve väljatöötamine, finantsdistsipliini jälgimine

Merike Pinn - avalike suhete nõunik
Tel: 645 7629
e-post: merike.pinn@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: avalikkuse ja meediaga suhtlemise korraldamine, Pirita linnaosa ajalehe toimetamine
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Kantselei

Elge Lind – vanemspetsialist
Tel: 645 7600
e-post: elge.lind@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: informatsiooni jagamine linnaosa valitsusse pöördujatele, linnaosa vanema vastuvõtule registreerimine, kirjavahetuse registri pidamine, sekretäritöö linnaosakogus. 


Luule Jürisson – vanemspetsialist
Tel: 645 7608
e-post: luule.jyrisson@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: personalitöö, linnaosa ettevõtluse alase tegevuse koordineerimine ja arhiivist dokumentide väljastamine. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Monika Aaslaid – rahvastikuregistri vanemregistripidaja.
Tel: 645 7641
e-post: monika.aaslaid@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: rahvastikuregistriga seonduvad küsimused ja munitsipaaleluruumide taotlejate üle arvestuse pidamine. 
E 8.15 - 12.00, 14.00 - 17.30
N 8.15 - 12.00, 14.00 - 16.30
T, K, R - kokkuleppel (6457641) 

Kai Kukk – kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist.
Tel: 645 7605
e-post: kai.kukk@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: kultuuri- ja noorsootöö
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Jekaterina Laidinen - peaspetsialist
Tel: 645 7610
e-post: jekaterina.laidinen@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: välireklaami kureerimine, ürituste korraldamine linnaosas, projekti "Hoovid korda" kureerimine
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Johanna Raamat - jurist

Tel: 645 7607

e-post: Johanna.Raamat@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkond: õigusalane nõustamine

E 15.00 - 18.00

N 10.00 - 12.00

Linnamajandus

Katrin Rannama - osakonna juhataja

Tel: 645 7615

e-post: katrin.rannama@tallinnlv.ee

Tegevusvaldond: osakonna töö juhtimine, valgustus,  linnamööbel, ranna hooldus.

E 15.00 - 18.00

N 10.00-12.00

Tiina Paalberg – arhitekt

Tel: 645 7612
e-post: tiina.paalberg@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute kooskõlastamine, maaküsimused.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00


Mariana Simson – peaspetsialist
Tel: 645 7603
e-post: mariana.simson@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: haljastus ja heakord, raieload
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Rene Indrek Proos - peaspetsialist
Tel: 645 7616
e-post: ReneIndrek.Proos@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluste menetlus, teede ja tänavate hooldus, liikluskünnised.
E 15.00-18.00
N 10.00 - 12.00

Julia Afanasieva - vanemspetsialist

Tel: 645 7617

e-post: julia.afanasieva@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkond: mänguväljakud, tänavasildid ja majanumbrid.

E 15.00 - 18.00

N 10.00 - 12.00


Sotsiaalhoolekanne

Aime Vaggo – osakonna juhataja 
Tel: 645 7620
e-post: aime.vaggo@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Anet Asumets – vanemspetsialist 
Tel: 645 7640
e-post: anet.asumets@tallinnlv.ee Tegevusvaldkonnad: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus, sotsiaalvalveteenus.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Helene Liivak – spetsialist 
Tel: 645 7622
e-post: helene.liivak@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
T 09.00 - 12.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Maarika Lillemäe - vanemspetsialist

Tel: 645 7623

e-post: maarika.lillemae@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkond: puuetega lapsed ja täiskasvanud, lapsehoiu- ja tugiisikuteenused, täisealiste eestkoste, hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus.

E 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

N 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

lastekaitse vanemspetsialist 
Tel: 645 7632
e-post:
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Tiiu Krull - lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7621
e-post: tiiu.krull@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Marje Perv - lastekaitse vanemspetsialist

Tel: 645 7613

e-post: marje.perv@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.

E 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00

N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Jelena Afonova - lastekaitse vanemspetsialist

Tel: 645 7179
e-post: jelena.afonova@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Viimati muudetud: 25.02.2021