Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtuajad

Juhtkond

Tõnis Liinat – linnaosa vanem
Tel: 6457 601
e-post: tonis.liinat@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: linnaosavalitsuse töökorralduse juhtimine ja linnaosa esindamine. 
E 15.00 - 18.00 
N 10.00 - 12.00 
PS! Vastuvõtule on vaja eelnevalt registreerida! 

Kalle Jõks – linnaosa vanema asetäitja 
Tel: 6 457 602 
e-post: kalle.joks@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: linnamajanduse valdkonna kureerimine, investeeringutega seotud probleemide lahendamine, mittetulundustegevuse toetused, kriisireguleerimise valdkonna tegevuste juhtimine.    
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Mart Külvi – haldussekretär 
Tel: 6 457 604
e-post: mart.kylvi@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: juriidilised küsimused, personalitöö, arhiiv ja linnaosa valitsuse kantselei töö korraldamine, valimistega seonduv. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Õnnela Vaarik – nõunik
Tel: 6 457 607
e-post: onnela.vaarik@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: õigusabi. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Jekaterina Laidinen – arendusnõunik
Tel: 645 7610
e-post: jekaterina.laidinen@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: .
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Marju Piirsalu - eelarve juhtivspetsialist
Tel: 6 457 618
e-post: marju.piirsalu@tallinnlv.ee

Kantselei

Merike Pinn - avalike suhete nõunik
Tel: 6 457 629
e-post: merike.pinn@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad:
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Elge Lind – vanemspetsialist
Tel: 645 7600
e-post: elge.lind@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: informatsiooni jagamine linnaosa valitsusse pöördujatele, linnaosa vanema vastuvõtule registreerimine, kirjavahetuse registri pidamine, sekretäritöö halduskogus. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Luule Jürisson – vanemspetsialist
Tel: 645 7608
e-post: luule.jyrisson@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: linnaosa ettevõtluse alase tegevuse koordineerimine ja arhiivist dokumentide väljastamine. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Monika Aaslaid – rahvastikuregistri vanemregistripidaja.
Tel: 645 7641
e-post: monika.aaslaid@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: rahvastikuregistriga seonduvad küsimused ja munitsipaaleluruumide taotlejate üle arvestuse pidamine. 
E 8.15 - 12.00, 14.00 - 17.30
N 8.15 - 12.00, 14.00 - 16.30
T, K, R - kokkuleppel (6457641) 

Kai Kukk – kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist.
Tel: 645 7605
e-post: kai.kukk@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: kultuuri- ja noorsootöö
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Liina Mõttus – tervisedenduse peaspetsialist.
Tel: 645 7617
e-post: liina.mottus@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: tervisealane ennetustöö ja tervisedenduslike tegevuste koordineerimine linnaosas, tervisespordiürituste korraldamine.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Linnamajandus

Merike Kalam – osakonna juhataja
Tel: 645 7615
e-post: merike.kalam@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: mänguväljakud, valgustus, linnamööbel, liikluskünnised, tänavasildid ja majanumbrid, osakonna töö koordineerimine.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Tiina Paalberg – arhitekt
Tel: 645 7612
e-post: tiina.paalberg@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: ehitusprojektide ja detailplaneeringute kooskõlastamine, maaküsimused.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Mariana Simson
– peaspetsialist
Tel: 645 7603
e-post: mariana.simson@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: haljastus ja heakord, raieload
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Katrin Rannama - peaspetsialist

Tel: 645 7616

e-post katrin.rannama@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkond: korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluste menetlus, teede ja tänavate hooldus.

E 15.00-18.00

N 10.00 - 12.00


Sotsiaalhoolekanne

Aime Vaggo – osakonna juhataja 

Tel: 645 7620
e-post: aime.vaggo@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Anet Asumets – vanemspetsialist 
Tel: 645 7640
e-post: anet.asumets@tallinnlv.ee Tegevusvaldkonnad: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Ingrit Säär  vanemspetsialist
Tel: 6457623
e-post: ingrit.saar@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: Eakate hoolekanne, koduhoolduse korraldamine, kinnipidamise kohast vabanenud ja kodutud, hooldekodusse suunamine, sotsiaalmajutusüksusesse suunamine, sotsiaalvalveteenuse korraldamine ja sõidusoodustused.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Helene Liivak – spetsialist 
Tel: 645 7622
e-post: helene.liivak@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
T 09.00 - 12.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Marju Pokrovski  – lastekaitse vanemspetsialist 
Tel: 645 7632
e-post: marju.pokrovski@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Tiiu Krull - lastekaitse vanemspetsialist

Tel: 6457621

e-post: tiiu.krull@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse.

Einar Ilves - lastekaitse vanemspetsialist

Tel: 6457613

e-post: einar.ilves@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ja huvide kaitse.

Margrit Vambola  lastekaitse vanemspetsialist (lapsehoolduspuhkusel)

Linda Õisman - lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7179
e-post: linda.oisman@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

 

Viimati muudetud: 03.06.2020