Pirita Linnaosa Valitsuse vastuvõtuajad

Juhtkond

Tõnis Liinat – linnaosa vanem
Tel: 6457 600
e-post: tonis.liinat@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: linnaosavalitsuse töökorralduse juhtimine ja linnaosa esindamine. 
E 15.00 - 18.00 (etteregistreerimisega)
N 10.00 - 12.00 (etteregistreerimisega)
PS! Vastuvõtule on vaja eelnevalt registreerida! 

Kalle Jõks – linnaosa vanema asetäitja 
Tel: 6 457 602 
e-post: kalle.joks@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: linnamajanduse valdkonna kureerimine, investeeringutega seotud probleemide lahendamine, mittetulundustegevuse toetused, kriisireguleerimise valdkonna tegevuste juhtimine.    
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Aleksandra Pavlova - linnaosa vanema asetäitja
Tel: 6 457 611
e-post: aleksandra.pavlova@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekande osakonna kureerimine
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Mart Külvi – haldussekretär 
Tel: 6 457 604
e-post: mart.kylvi@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: juriidilised küsimused, personalitöö, arhiiv ja linnaosa valitsuse kantselei töö korraldamine, valimistega seonduv. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Õnnela Vaarik – nõunik
Tel: 6 457 607
e-post: onnela.vaarik@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: õigusabi. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Gerttu Blank – arendusnõunik
Tel: 6 457 610
e-post: gerttu.blank@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: linnaosavanema nõustamine.
E 15.00 - 18.00 (etteregistreerimisega)
N 10.00 - 12.00 (etteregistreerimisega)

Marju Piirsalu - eelarve juhtivspetsialist
Tel: 6 457 618
e-post: marju.piirsalu@tallinnlv.ee

Kantselei

Elge Lind – vanemspetsialist
Tel: 645 7600
e-post: elge.lind@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: informatsiooni jagamine linnaosa valitsusse pöördujatele, linnaosa vanema vastuvõtule registreerimine, kirjavahetuse registri pidamine, sekretäritöö halduskogus. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Luule Jürisson – vanemspetsialist
Tel: 645 7608
e-post: luule.jyrisson@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: linnaosa ettevõtluse alase tegevuse koordineerimine ja arhiivist dokumentide väljastamine. 
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Monika Aaslaid – rahvastikuregistri vanemregistripidaja.
Tel: 645 7641
e-post: monika.aaslaid@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: rahvastikuregistriga seonduvad küsimused ja munitsipaaleluruumide taotlejate üle arvestuse pidamine. 
E 08.30 - 12.00, 14.00 - 17.30
N 08.30 - 12.00, 14.00 - 16.30
T, K, R - kokkuleppel (6457641) 

Kai Kukk – kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist.
Tel: 645 7605
e-post: kai.kukk@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: kultuuri- ja noorsootöö
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Kaido Bammer – tervisedenduse peaspetsialist.
Tel: 645 7617
e-post: kaido.bammer@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: tervisealane ennetustöö ja tervisedenduslike tegevuste koordineerimine linnaosas, tervisespordiürituste korraldamine.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

 

Linnamajandus

Merike Kalam – osakonna juhataja
Tel: 645 7615
e-post: merike.kalam@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: mänguväljakud, prügimajandus, valgustus, linnamööbel, liikluskünnised, tänavasildid ja majanumbrid, osakonna töö koordineerimine.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Tony Liivak - peaspetsialist
Tel: 645 7616 
e-post tony.liivak@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkond: ranna hoolduse järelevalve, spordiväljakud, teemaa niitmine ja korrashoid, projekt „ Hoovid korda“.

Tiina Paalberg – arhitekt
Tel: 645 7612
e-post: tiina.paalberg@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: ehitusprojektide ja detailplaneeringute kooskõlastamine, maaküsimused.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00


Sotsiaalhoolekanne

 

Aime Vaggo – osakonna juhataja 

Tel: 645 7620
e-post: aime.vaggo@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: juhib, korraldab ja koordineerib osakonna tööd.
E 15.00 - 18.00
N 10.00 - 12.00

Ilona Raudsep – vanemspetsialist 
Tel: 645 7640
e-post: ilona.raudsep@tallinnlv.ee Tegevusvaldkonnad: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Ingrit Säär  vanemspetsialist
Tel: 6457623
e-post: ingrit.saar@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: Eakate hoolekanne, koduhoolduse korraldamine, kinnipidamise kohast vabanenud ja kodutud, hooldekodusse suunamine, sotsiaalmajutusüksusesse suunamine, sotsiaalvalveteenuse korraldamine ja sõidusoodustused.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Helene Liivak – spetsialist 
Tel: 645 7622
e-post: helene.liivak@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetus, Tallinna linna eelarvest makstavad toetused, töötute nõustamine ja teenustele suunamine.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
T 09.00 - 12.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Marju Pokrovski  – lastekaitse vanemspetsialist 
Tel: 645 7632
e-post: marju.pokrovski@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Margrit Vambola  lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7621
e-post: margrit.vambola@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse. 
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Linda Õisman - lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 645 7179
e-post: linda.oisman@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkonnad: koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toime pannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ning järelevalve, lähisuhtevägivalla juhtumid, koostöö koolide ja lasteaedadega.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Merit Vellemäe - lastekaitse vanemspetsialist
Tel: 6457613
E-post: merit.vellemae@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: l
astega perede nõustamine laste kasvatamisega seotud vanemate vahelistes vaidlustes. Kohtule arvamuste koostamine vanema hooldusõigusi puudutavates ning lapse vara ja pärimisõigusega seotud küsimustes. Vanemliku hoolitsuseta, asendushooldusel ja eestkostel olevate laste elu korraldamine ja järelevalve. Juhtumitöö riski- ja kriisiperedega.
E 09.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
N 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Viimati muudetud: 03.07.2019