Pirita heakord

Heakorraküsimustega tegelevate ametnike kontaktid: 

Katrin Rannama – osakonna juhataja
tel. 645 7615
e-post: katrin.rannama@tallinnlv.ee 
Tegevusvaldkonnad: osakonna töö juhtimine, kanaliseerimisega seonduvad küsimused, ranna heakord, mänguväljakud, kõik heakorraga seotud küsimused.                    

E 15.00 - 18.00 N 10.00 - 12.00

peaspetsialist
Tel: 645 7616 
e-post: katrin.rannama@tallinnlv.ee
Tegevusvaldkond: korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise taotluste menetlemine, teede ja tänavate hooldus

E 15.00  - 18.00 N 10.00 - 12.00

Mariana Simson - peaspetsialist

Tel: 645 7603

e-post: mariana.simson@tallinnlv.ee

Tegevusvaldkond: haljastus ja heakord, raieload

E 15.00 - 18.00 N 10.00 - 12.00

Lõkke tegemine aias

Näpunäited kevadisteks hooldustöödeks aias

 

 

Viimati muudetud: 16.10.2020