07.09.2021

Masti tänavale korterelamu rajamise plaan liigub avalikule arutelule

Masti 11 kehtiva detailplaneeringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 16. septembril kell 16 Pirita linnaosa valitsuses Kloostri tee 6, ruumis 123.

19. juulist 3. augustini korraldas Pirita linnaosa valitsus Masti 11 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku. „Eelnõule laekus neli kirjalikku ettepanekut ja vastuväidet ning nüüd ootab Masti 11 väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.
Linnaosavalitsus pooldab väiksemat ja madalamat
Kehtestatud detailplaneeringu järgi on Masti 11 kinnistule määratud ehitusõigus 12 sektsiooniga ridaelamu püstitamiseks kõrgusega kuni 9 meetrit. Arendaja soovib ridaelamu asemel ehitada aga 16korteriga korterelamu ning tõsta hoone kõrgust 90 cm võrra. „Hoone kõrguse muutmise soov on üks, mis tulevastes naabrites kõige rohkem tuska tekitab, sest võib hakata varjama naabermajadest avanevaid vaateid. Sellele plaanile seisab vastu näiteks AS Tallinna Olümpiapurjespordikeskus,” märkis Liinat. Vastu on ka ümberkaudsed elanikud. „Kõrguse suurendamine 10% võrra ei ole suur, kuid maja muutub visuaalselt massiivsemaks,” seisab vastuväites. 
Ka ollakse vastu arendaja plaanile ehitada ridaelamu asemel korterelamu.  
„Linnaosavalitsuse seisukoht on, et korterite arvuks jääks 12 ja hoone kõrguseks 9 meetrit,” kinnitas Liinat. 
Eskiis: Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX OÜ

Uudise rubriigid: