28.03.2021

Ohtlike jäätmete kogumisring Pirital toimub 16. mail

Kogumisauto peatub 16. mail Pirital kaheksas peatuskohas.

Sel kevadel ootame kogumisringile üle andma järgmisi majapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid: ohtlikke aineid sisaldavad ja nendega saastunud pakendid; akud ja patareid, sh pliiakud; vanad ravimid; värvide, lakkide, liimide ja lahustite jäägid; õlid ja rasvad, mitmesugused määrdeained; absorbendid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud ja kaitseriietus jms; õlifiltrid ja antifriisi jäägid; nakkusohtlikud teravad ja torkivad jäätmed (nt vanad süstlad jms); aiandusmürgid ja väetiste jäägid, pestitsiidid; kemikaalijäägid (happed, leelised, fotokemikaalid ja muud olmekemikaalid); ohtlikke aineid sisaldavad pesuained; elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt vanad kraadiklaasid, päevavalguslambid ja säästupirnid); vanad elektri- ja elektroonikaseadmed.

9984 tonni ohtlikke jäätmeid
2019. aastal koguti Pirita elanikelt kokku 6587 kg ja möödunud aastal 9984 kg ohtlikke jäätmeid, millest suurima osa moodustasid värvi- ja lakijäätmed. Ohtlikud jäätmed saadeti taaskasutuseks ja materjalidena ringlusesse, need ei sattunud olmejäätmete hulka ega metsa alla, loodusesse. Eelmisel aastal käis Pirita kogumispunktides kokku 305 inimest.
Kogumisringi teenust osutab lepingu alusel AS Epler & Lorenz, kellel on pikaajaline kogemus ja kes ka ise ohtlikke jäätmeid käitleb. 
Lisainfo ja peatuspunktid veebikaardil: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid

Kogumisauto peatuskohad 16. mail
10–10.30 Merivälja tee 34 (Pirita keskuse parklas)
10.40–11.10 Kesk tee / Haaviku ristmikul (Merivälja poe ees)
11.20–11.50 Võsa tee 26 parklas (Padriku elamurajoon)
12–12.30 Aianduse tee 64 (Aianduse/Mugula tee ristmikul)
12.40–13.10 Randvere tee 115 (Ecoland hotelli ees)
13.20–13.50 Kelluka tee 21/23 (endise Kelluka poe ees)
14–14.30 Vabaõhukooli 16 vastas parklas pakendipunkti juures
14.40–15.10 Urva peatuse taga asuvas parklas 

Uudise rubriigid: