18.06.2019

Pärnamäe ja Muuga ristmiku rekonstrueerimine tagab ohutuma liiklemise

Teisipäeval, 25. juunil alustatakse Pärnamäe tee ja Muuga tee ristmikul rekonstrueerimistöid, mille käigus rajatakse foorijuhitav ristmik, Muuga teele tehakse parempöördeks 160 m pikkune pöörderada ning vasakpöördeks 85 m pikkune pöörderada.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul paraneb rekonstrueerimistööde käigus, eelkõige tänu fooriristmiku rajamisele, oluliselt piirkonna liiklusohutus. “Projekti kohaselt on reguleeritud ülekäigurada on viidud 11 meetri kaugusele ristmikust ning jalg- ja jalgrattaga liiklejate ohutuse tagamiseks rajatakse Muuga teele teeületuseks ohutussaar.“

Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid. Tänavale rajatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus.

Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalameti tellimusel teostab ehitustöid teostab AS TREF Nord. Ehitustööde lepinguline maksumus on 554 800 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30. september 2019.

Ajutine liiklusskeem: https://www.tallinn.ee/est/pirita/Muuga-tee-ja-Parnamae-tee-ristmik,-Pirita-linnaosa,-Tallinn,-Harjumaa-AS-TREF-Nord-.pdf

Palume järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ning  ummikute tekkimise vältimiseks kasutada ümbersõiduks alternatiivseid marsruute!

Uudise rubriigid: