16.10.2019

Siselinna ja Pirita kalmistul alustatakse kõrghaljastuse hoolduslõikust

Tallinna Linnavalitsuse korraldusega eraldatakse linnavalitsuse reservfondist Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hooldusosakonnale 51 735 eurot raha muinsuskaitse all olevate ning ajaloomälestistega Siselinna ja Pirita kalmistu (Rummu tee 7A) kõrghaljastuse hoolduslõikuseks ning sanitaar- ja hooldusraieks. Eesmärgiks on turvalisusetagamiseks eemaldada kõnniteede kohalt kuivanud või osaliselt kuivanud oksad ja kalmistu kasutamist segavad oksad.

 

 


 

 

„Kalmistute kõrghaljastuse ülevaatusel selgus, et kalmistutel kasvavad vanad puud on olnud pikalt  hooldamata ning hooldustöödega peab alustama enne sügiseste tormituulte saabumist,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf.  Teostavad tööd on ohtlike puude sanitaar- ja hooldusraie (80 puud) ning käiguradade ääres kasvavate puude võrade hoolduslõikus (94 puud). „Sanitaarraie  puhul  likvideeritakse  haigestunud,  kuivanud  ja  kahjustunud  puud,“ selgitas Keskkonna- ja Kommunaalmeti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. „Hooldus-raie  parandab säilitatavate  puude seisundit ja  kasvutingimusi.“

 

Lisainfo:

Tarmo Sulg

Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja

TELEF: 51 58 312

 

Uudise rubriigid: