ELIIS

Lastesõim Planeedi Mudila on liitunud e-lasteaia infosüsteemiga ELIIS.

ELIIS on alushariduse tööriist,  mis pakub lasteaedadele innovaatilisi ning digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks. Infosüsteemi kasutavad nii lasteasutuse juhtkond, õpetajad kui ka lapsevanemad.

Lastesõimes Planeedi Mudila toimub infovahetus peamiselt ELIIS kaudu. ELIIS kaudu saadavad lastesõime õpetajaid ja juhtkond lapsevanematele sõnumeid, teateid jms. 

Lisaks on e-lasteaias võimalik tutvuda rühma nädalaplaaniga, rühmapäevikuga ja vaadata sündmuste kalendrit. 

Selle tõttu palume kõikidel lastel, kes on võtnud vastu koha lastesõimes,  saata taotlus liitumiseks e-lasteaia keskkonnaga, mida saab teha SIIT.  

Viimati muudetud: 19.03.2021