Pelgulinna peaväljaku kujundamine

Põhja-Tallinna Valitsus plaanib kujundada Pelgulinna peaväljakut. Pelgulinna peaväljaku kujundamise eesmärgiks on luua 21. sajandile omane linnaruum, mis oleks mugav, mitmefunktsiooniline ning arvestaks piirkonna kogukonna ja elanike vajadusi. Esindusväljaku keskmeks peab jääma kogukonna initsiatiivil ning linnaosavalitsusega koostöös istutatud kuusk. Turvalisuse ja ohutuse tagamiseks tuleks rakendada häid linnaruumi kujundamisvõtteid. Pelgulinna peaväljakule on linnaosavalitsuse arhitekt Karmen Kase koostanud 4 erinevat eskiisi. Saatke palun oma ideed ja ettepanekud Pelgulinna väljaku kujundamise kohta e-postile: pohja@tallinnlv.ee. Palume märkida teemaks „Pelgulinna väljak“

1-vaba-aeg.jpg


„Vaba aeg“

Pelgulinna väljaku „Vaba aeg“ lahendusega on väljak jagatud kolme tsooni: vaba aeg, istumine ja kogukonna ürituste ala. Tsoonid tekivad järgides põhilisi liikumissuundasid ja joonistuvad välja kasutades erinevaid katendeid. Väljakule paigutatud tänavamööbli ning ping-pongi ja malelaudadega luuakse väljakule atmosfäär ning funktsioon igapäevaseks kasutuseks ka siis, kui üritusi parasjagu ei toimu. Üksikasjalikumalt saab eskiisiga tutvuda klikkides lingile.

Link: Pelgulinna väljak-vaba aeg

 

2-aktiivne.jpg

„Aktiivne“

Pelgulinna väljaku „Aktiine“ lahendusega on väljakule jäetud alles olemasolevad rula installatsioonid. Rula installatsioonide tõttu on alles jäetud asfaltkattega ala selliselt, et ekstreemspordi harrastajatel oleks mugavam installatsioone kasutada. Väljaku teine pool on sillutiskiviga kaetud ning on kasutatav kogukonna ürituste korraldamiseks. Väljakule loob atmosfääri konteinerhaljastus koos integreeritud istepinkidega. Üksikasjalikumalt saab eskiisiga tutvuda klikkides lingile.

Link: Pelgulinna väljak-aktiivne

 

3-mängulisus.jpg


„Mängulisus“

Pelgulinna väljaku „Mängulisus“ lahendus tuleneb mitme tsooni, funktsiooni ja elemendi koostoimest. Põhiliste liikumissuundadega luuakse väljakule kõvakattega mitmekesisust ja mängulist käsitlust. Kiire liikumissuuna lõpetavaks elemendiks ja suunavaks faktoriks on kogukonnaga koos istutatud kuusk. Sellest tekib ka liikumise harunemine ja mida saab kasutada erineva katendi sisse toomiseks väljakule. Konteinerhaljastuse ja istumise alad on samuti paigutatud mänguliselt väljakule, mistõttu ei teki elementide paigutusel väljakule rütmi ega ka korrapära. Samas pakub konteinerhaljastus puhkevõimalusi ja väljakut pehmendavat elementi, luues harmoonia lineaarpargi haljastuse ja linnaliku konteinerhaljastuse koos käsitlemisel. Üksikasjalikumalt saab eskiisiga tutvuda klikkides lingile.

Link: Pelgulinna väljak-mängulisus

 

4-kõigile.jpg

„Kõigile“

Pelgulinna väljaku “Kõigile” lahendus pakub mitmekesist tegevust erinevasse vanusegruppi kuuluvatele inimestele. Lineaarpargi väljaku poolsele osale on kavandatud mängulinnak, mis pakuks tegevust väikestele lastele. Väljaku kesksele alale on noortele tegevuse andmiseks ka ette nähtud ping-pongi laud ning vanematele ka maletamiseks lauad. Muru alal on kavandatud tervisespordi elemente. Ristiku tn ääres olemasolevast kioskist saab osta kehakinnitust. Külgnevatele aladele nähakse ette täiendav funktsioon, mis pakub tegevust piirkonna elanikele igapäevaselt ka siis, kui kogukonna üritusi parasjagu ei toimu. Konteinerhaljastuse ja istumise alad on paigutatud tagamaks turvalisust väljakul. Konteinerhaljastuse moodulite vahele on kavandatud jalgrataste hoidmise võimalusi. Üksikasjalikumalt saab eskiisiga tutvuda klikkides lingile.

Link: Pelgulinna väljak-kõigile

 

Viimati muudetud: 25.04.2017