Põhja-Tallinna korteriühistule

  • Põhjatallinlased saavad tasuta graniitkillustikku (veebruar 2022)

Sel talveperioodil jagab Põhja-Tallinna valitsus korteriühistutele ja eramajade omanikele graniitkillustikku.Tellimusi saab esitada 21. jaanuarist 21. veebruarini, graniitkillustikku jagatakse alates veebruari algusest.

Registreerimisvorm https://bit.ly/3qNWA7h

Lisainfo: https://bit.ly/3FRby0k

---

2021. aastal viib Põhja-Tallinn lehekotid tasuta ära (lisainfo: siin)

Põhja-Tallinna valitsus korraldab lehekottide tasuta vedu. Need kinnistuomanikud, kes soovivad lehekotid tasuta ära anda, peavad eelnevalt registreeruma. Registreerimisvorm https://bit.ly/3AYs3WN Vedu toimub ainult linnaosavalitsust eelnevalt teavitanudkinnistute omanikelt, kes on edastanud täpse aadressi, asukohaja lehekottide arvu. Registreerida tuleb igal nädalal jaregistreerimine käib olemasoleva nädala kohta. Nimekiri läheblukku esmaspäeviti kl 9.00.


Tallinna linn toetab Põhja-Tallinna korteriühistuid hoovide ja haljastuse heakorrastamisel:


Hoovid korda!

Tallinna linnavalitsuse algatud projekt "Hoovid korda", mis on võitnud korteriühistute poolehoiu, jätkab enda tegevust!

Tallinna linnas tegutseval korteriühistul on võimalik taotleda linnalt toetust õuealade korrastamiseks

Põhja-Tallinna valitsuse kontaktisik:

Linnamajandusesakonna juhataja - Toomas Leetjõe

Telefon: 645 7060
E-post: toomas.leetjoe@tallinnlv.eeRoheline Õu

Samuti on korteriühistutel võimalik õue roheliseks muutmiseks tänavu küsida toetust 

Projekti raames võib toetust taotleda hoovi haljastuse rajamisega seoses järgmisteks tegevusteks:

  • puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;
  • lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmine ja paigaldamine, istutusmaterjali soetamine ja istutamine;
  • muru rajamine;
  • puude raie ja hoolduslõikus;
  • eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmine.

Tallinna Linnavaraameti kontaktisik - Lya Kalpus

Telefon: 640 4296
E-post: Lya.Kalpus@tallinnlv.ee.

Viimati muudetud: 24.01.2022