Soovitused gaasiseadmete kasutamisega seotud õnnetuste ennetamiseks

Soovitused gaasiseadmete kasutamisega seotud õnnetuste ennetamiseks

Paljudes majades on kasutusel erinevad gaasiseadmed, mis on mõeldud eelkõige veesoojendamiseks, aga ka söögitegemiseks ja kütteks. Põhja-Tallinna Valitsus hoiatab, et ohutusreeglite eiramine võib gaasiseadmete puhul ohustada Teie elu ja tervist. Koostöös Päästeameti, Tehnilise Järelevalve Ameti ja gaasiseadmeid hooldavate ettevõtete esindajatega koostasime lihtsad soovitused, mis võivad säästa Teie ja Teie lähedaste elud:

1. Tagage õhu juurdevool gaasiseadmega varustatud ruumi

Ruumi uks peab olema põranda lähedal varustatud õhu juurdevoolu avaga suurusega vähemalt 300 cm². Lae all peab olema eraldi lõõris ventilatsiooni ava, mis ei tohi paikneda suitsulõõris. Kui hoone välisseinas värskeõhu sissepuhke avad puuduvad, tuleks vanni või duši alla minnes avada aken.

2. Lõõre tuleb puhastada vähemalt kord aastas

Tähelepanu tuleb pöörata ka hoonete renoveerimisele, et peale remonti oleks lõõrides tõmme säilinud. Akende vahetuse korral peab korteris säilima loomulik ventilatsioon. Ventilatsiooniavad välisseinas ei tohi olla suletud.

3. Tellige korstnalõõride uuring

Et tuvastada lõõride õige kasutuskord tuleb teostada korstnalõõride uuring kõrgema pädevusega korstnapühkijalt. 

4. Tellige gaasiseadmete hooldus kord aastas

Kontrollida tuleb ka õhu pealevoolu seadmesse ja seadmest põlemisgaaside väljumist. Selle teenuse peavad tellima gaasiseadmete omanikud ise.

5. Ostke ja paigaldage vingugaasi andur

Pidage meeles, et vingugaas on värvitu ja lõhnatu, tapab  kiiresti ja seda ei ole võimalik tunda ega näha. Kui gaasiseade on pesemisruumis, siis tuleb osta niiskuskindel vingugaasi andur.

6. Vahetage välja vanad ilma ohutusautomaatikata gaasiseadmed või laske nende toimimist kontrollida

Pidage meeles, et iga väljaminek on tühine võrreldes inimeluga. Hoidke enda ja oma lähedaste elu!

 

Kasutuses olevate gaasiseadmete ja -torustike tehnilise seisukorra ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimiseks  soovitame tellida auditi. Auditit teostab Inspecta Estonia OÜ, telefon 659 9470, e-post estonia@inspecta.com

 

Hoolduse tellimiseks pöörduge seadme ametliku hooldaja poole. Seadme hooldaja leidmiseks sisestage internetiotsingusse gaasiseadme nimi, näiteks Junkersi hooldus.

Edastame mõningate tuntumate gaasisoojendite ametlike esindajate kontaktid:


Gaasisoojendi mark / Firma nimi / Kontaktnumber / Koduleht

Junkers /                     Gaspre OÜ /          6711100 /      www.gaspre.ee ;

BAXI ja Cointra /      Gaasiekspert OÜ / 6012888 /      www.gaasiekspert.ee ;

Vaillant ja Termet /    Palspluss OÜ /       6552479 /      www.palspluss.ee .

Viimati muudetud: 20.09.2016