22.10.2014

MUPO: Langenud lehtede koristus on hetke prioriteet

Munitsipaalpolitsei Amet tuletab kõigile kinnistute ja ehitise omanikele meelde, et saabunud sügishooaeg toob kaasa kohustuse puhastada langenud lehtedes omaniku haldusalasse kuuluvad kõnniteed ning kaasnevad puhastusalad. Temperatuuride kõikumised ning sajused ja tuulised ilmad toovad kaasa suure kontsentratsiooni langenud lehti, mis muudavad kõnniteed eriti ohtlikuks. Samuti ummistavad koristamata jäetud lehed vihmavee äravoolu reguleerivaid kanalisatsioonikaeve, mis võivad põhjustada suuremaid üleujutusi tänavatel ning halvimal juhul rivist välja viia kogu lähiasustuse kanalisatsioonisüsteemi.

Munitsipaalpolitsei Ameti tugipunktid linnaosades tegid olukorrast ülevaate saamiseks kontrollkäigu oma piirkonnas. Selgus, et kui Nõmmel, Pirital, Mustamäel ja Kristiines on olukord rahuldav, siis soovida jätab heakord kesklinna piirkonnas ning Põhja-Tallinna linnaosas.

„Temperatuuri järsk langemine on ilmselt põhjustanud tänase laialdase lehtede uputuse. Kui eile samades kohtades käisin, siis oli kõik kenasti koristatud, aga täna oli olukord mitterahuldav,“ ütles Põhja-Tallinna tugipunkti peainspektor Pjotr Gavrilov. „Alustasime viie kinnistuomaniku suhtes menetlust, aga need olid ka täiesti karjuvas kaoses. Omanikud pole vist sügisel kordagi koristamistöid ette võtnud ja seda vaatamata korduvale tähelepanu juhtimisele.“ Gavrilovi sõnul on üks selline näide Balti jaama lähedal asuv Kopli 4a, mille omanik pole ka pärast karistuse määramist tegutsema asunud. Põhja-Tallinnas on palju haljastust ning rohealasid, puulehtede koristusega tegeldakse küll pidevalt, aga ilmselt saabub lõplik lahendus alles siis, kui kõik lehed on puudelt langenud. Seni lubavad kõik tugipunktid olla küll valvsad ja olukorral pilku peal hoida, kuid karistuse alla satuvad siiski eeskätt kroonilised seadusest kõrvale hiilijad. Need on aga oma piirkonda tundvatel ametnikel hästi teada.  

Kesklinna tugipunkti peainspektor Pavel Boitsovi sõnul ei ole olukord kiita, eriti Kadrioru kandis, kus palju puid-põõsaid. Imestama paneb paljude kinnistuomanike teadmiste nappus selle kohta, et kinnistuga külgnevad puhastusalad on omaniku vastutusala ning neid tuleb temal koristada „Inimesed teevad suured silmad ja ütlevad, et kuulevad asjast esmakordselt,“ ütles Boitsov. „Samas oleme sellekohast teavitust teinud aastaid. Ka linnaosade lehed on sellest igal sügisel kirjutanud, aga ikka leidub neid, kes linna heakorraeeskirjadest midagi ei tea. Vahel tundub, et ei taha teada“.

Mupo tugipunktid linnaosadega tihedat koostööd ja teavitus probleemsete kinnistute ja paikkondade suhtes on igapäevases vastastikuses rist-teavituses. Teadmiseks, et Pirita linnaosa on leidnud võimaluse aidata sarnaselt varasemate aastatega lehekottide äraveol. Selleks tuleb teavitada linnaosa valitsust ja teha vastav avaldus. Lisainfo on linnaosa kodulehel: http://www.tallinn.ee/est/pirita/Linnaosa-korraldab-taaskord-puulehtede-araveo?&filter_otsing_uudis_rubriik_id=75

Nõmmel toimub heakorra kampaania traditsiooniliselt kevadel. Ülejäänud linnaosad võtavad otsuse vastu lähiajal. Senikaua on kinnistuomanikul kohustus lehed ära toimetada ning neid mitte kottidega teeveerde või aia äärde ladustada.

Mupo tuletab meelde, et vastavalt Tallinna linna heakorraeeskirjale § 5 lg 1 p 3 on kinnistu valdajal kohustus teostada heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal. Puhastusalaks loetakse kõnniteed, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel, samuti on kinnistu omanik kohustatud tegema heakorratöid kõnniteel juhul, kui kinnistu ja kõnnitee vahele jääb tee koosseisus olev kraav, haljasala ning eraldus- või haljasriba. Kõik eelnimetatud objektid kuuluvad vastavalt Teeseadusele tee koosseisu.   

Samuti  ootab amet kõigilt kinnistuomanikelt koostööd ja kaasabi linnakodanike parema turvalisuse tagamiseks. Ohtlikest ja koristamata kõnniteedest palutakse teada anda mupo korrapidaja telefonil 14410, mis võtab vastu kõnesid ööpäevaringselt.

Munitsipaalpolitsei Amet