03.07.2019

Noorte tugiprogramm „Hoog sisse“ laienes Põhja-Tallinna linnaossa

Noorte tugiprogramm „Hoog sisse“ laienes Põhja-Tallinna linnaossa Tallinna Spordi- ja Noorsooameti programm „Hoog sisse“ on suunatud 15–26-aastastele noortele, kes ei tööta ega õpi.

Programmi põhitegevuseks on mitteõppiva, või –töötava noorte leidmine, kontakti loomine ja hoidmine, individuaalse toe pakkumine, motiveerimine ja aktiivsetesse tegevustesse kaasamine, mis toetaksid noore õpingute jätkamist või astumist tööellu.

Põhja-Tallinna linnaosas elab pea 7000 sihtrühma noort, kellest on mitteaktiivseid 687. Noortele, kellega kontakt luuakse, pakutakse aktiivset tuge kuni kuus kuud, et noor leiaks endale sobiva õppevormi ja õppeasutuse, kus katkenud haridusteed jätkata, või kvaliteetse tööpakkumise. Kui noor on asunud õppima või tööle, siis hoitakse temaga kontakti veel kuni kuus kuud, et olla kindlad, et noor ei kaota motivatsiooni jätkata valitud teel. Programmi töökeeleks on nii eesti kui ka vene keel.

„Programm „Hoog sisse“ on saanud väga head tagasisidet teistest Tallinna linnaosadest ja meil on väga hea meel alustada Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga koostööd selle programmi raames. Iga mitteaktiivse noore käekäik on erinev ja seetõttu tuleb ka nendega tegeleda spetsiifiliselt ja just antud noore vajadustele suunatult. Linnaosa pakub igakülgset tuge, et neid noori aidata,“ ütles Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid.

Noorte tugiprogrammi „ Hoog sisse“ tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Programm on ülelinnaline ja kestab kuni 2021. aastani.