23.02.2017

Teenekad raamatukoguhoidjad pälvivad raemedali

Täna kell 15.00 tunnustab abilinnapea Mihhail Kõlvart Salme Kultuurikeskuses toimuval Tallinna Keskraamatukogu 110. aastapäeva pidulikul üritusel raemedaliga raamatukogu teenekaid töötajaid – Kalamaja raamatukogu juhatajat Kaja Palmistet ja majandusdirektorit Kaie Leesmenti.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on raamatukogudel olnud  läbi aegade kanda  hindamatu roll. „Nii on raamatukogud erinevate väärtuste kandjad ja hoidjad – olgu selleks siis lugemisharjumuste hoidmine, kirjanduse, sealhulgas uudiskirjanduse tutvustamine, erinevate kultuuride vahendamine, info kättesaadavaks tegemine jne.,“ märkis Kõlvart. „Vaatamata sellele, et digimaailm tungib üha rohkem meie igapäevaellu, ei kao meie lugemisharjumus, olgu see elamus siis läbi digiraamatu või paberkandjal. Ja senikaua kui me loeme, püsib ka meie kultuur.“

Samas rõhutab abilinnapea, et kõiki neid väärtusi, mida üks raamatukogu endas kätkeb, aitavad lugejateni vahendada ikkagi raamatukoguhoidjad. „Seetõttu on Tallinna linn otsustanud anda raemedali kahele keskraamatukogu töötajale, et tunnustada nende tööd ja panust linlastele lugemiselamuste jagamisel ja silmaringi rikastamisel. Kaja Palmiste on märkimisväärselt panustanud piirkonna tugeva kogukondliku vaimu arengusse ja raamatukogust on saanud arvestatav partner traditsioonilistele Kalamaja päevadele. Kaie Leesmenti iseloomustab hoolivus ja südamega töösse suhtumine, seistes linna vahendite efektiivse ja eesmärgipärase kasutamise eest ning nõudes seda ka teistelt,“ tõdes Kõlvart.

Kaja Palmiste pälvib Tallinna raemedali seoses 40. tööjuubeli ja Kaie Leesment silmapaistva ja tulemusliku töö eest Tallinna Keskraamatukogu finantsjuhtimisel ja haldusteenistuse töö korraldamisel.

Kaja Palmiste töötab Tallinna Keskraamatukogus alates 1977. aastast. Ta on täitnud erinevaid tööülesandeid alates raamatukoguhoidjast haruraamatukogu juhatajani. 2009. aastal pälvis Kaja Palmiste Tallinna Haridusameti tunnustuse „Tallinna aasta raamatukogutöötaja“. Tallinna Keskraamatukogu on tunnustanud tema tööd 2010. aasta parima projekti läbiviimise eest ning 2011. aastal pälvis ta raamatukogu aastapreemia.

Kaie Leesment töötab Tallinna Keskraamatukogus alates 2007. aastast ning tema vastutusalaks on raamatukogu finantsjuhtimine ja haldusteenistuse korraldus. Ta on alati pidanud oluliseks, et keskraamatukogu töötajad oleksid kursis raamatukogu eesmärkide ja väärtustega.

Tallinna raemedal on Tallinna linna autasu, mis antakse füüsilisele isikule linnapoolse tunnustusena. Raemedali andmise otsustab linnavalitsus.

Tallinnas maksuta avaliku raamatukogu avamise otsuse tegi Tallinna Linnavalitsus 13. detsembril 1906. Peale seda sai asuda raamatukogu avamiseks ettevalmistusi tegema - tarvilikud ruumid saadi linnale kuuluvas majas Nunne 2 ning linna poolt määratud 3000 rublaga hakati hankima kirjandust ja sisseseadet.  Arvestades Tallinnas sel ajal käibivat kolme kohalikku keelt, pidi kolmandik kirjandusest olema eesti-, kolmandik vene- ja kolmandik saksakeelne. Direktor Hendrik Mikkor määrati ametisse alates 19. märtsist 1907.

Raamatukogu avati 14. oktoobril (vana kalendri järgi). Raamatukogu ajaloo kohta on võimalik lugeda raamatust „Tallinna Keskraamatukogu 1907-2007“ (http://keskraamatukogu.ee/meist/ajalugu/).

 

 

Uudise rubriigid: