Sõle gümnaasium tähistab 30. aastapäeva

Sõle gümnaasium, kuni 1998. aasta sügiseni 8. keskkool, alustas oma tegevust 1973. aasta septembris 25 klassikomplekti ja 760 õpilasega. Alustamise aastal tuldi üle tollaste 17. kaheksaklassilise kooli õpilastega ja avati kaks kümnendat klassi ning asukohaks sai vene kooli poolt meile jäetud küllaltki halvas seisukorras hoone.


Tänaseks oleme siis jõudnud oma 30. aastapäevani. Praegu on koolis 487 õpilast, kes on jaotatud 23 klassikomplekti. Gümnaasiumiosa on ainult kolme klassikomplektiga, seega ilma paralleelklassideta. Põhikoolis on üldjuhul igat klassiastet kaks ja 6.-8. klassini kolm, kuna meil on avatud tasandusklassid õpilastele, kellel mingil põhjusel on tekkinud õpiraskused. Kooli ilme on tundmatuseni muutunud tänu uutele akendele, uuele keskküttesüsteemile, remonditud klassiruumidele, aulale ja abiruumidele. Kahjuks on veel remontimata söökla, raamatukogu, keemia-, füüsika-, kunsti- ja tütarlaste tööõpetuse klass. Ka võimla on amortiseerunud.


Õppeplaanis on 5 tundi matemaatikat nädalas, arvutiõpetus, inimese- või perekonnaõpetus ning inglise või saksa keelt ei ole vähem kui 3 tundi nädalas. Alates 6. klassist on teine kohustuslik võõrkeel vene keel, gümnaasiumis majandusõpetus ja joonestamine. Tasandusklassides on kohustuslik parandusõppe tund nädalas ja logopeediline abi tunniplaani siseselt. Parandusõppe tund ei ole mitte järelvastamiseks, vaid seal arendatakse spetsialisti käe all õpilase loovust ja mõttetegevust individuaalsetest vajadustest lähtuvalt.


Kooli sisekliimale mõjuvad hästi väikesed klassid - keskmiselt on põhikoolis 26 last klassis, algkoolis aga tunduvalt vähem. Algklasside ja tasandusklasside tarvis töötavad koolis pikapäevarühmad. Koolis töötavad sotsiaaltöötaja ja psühholoog, kelle vastuvõtud ja nõustamised on tasuta kõigile õpilastele ja nende vanematele. Kogu õppetöö koolis toimub ühes vahetuses.


Ringidest töötavad mudilaskoor, ansamblid, draamaring, tantsuringid ja spordiringid.


Koolis on ka nõuetele vastav arvutiklass, kus pärast tunde on võimalik nn huviajas arvutit kasutada. Koolipäeva jooksul on koolis AIP (avatud internetipunkt) kõikide õpilaste käsutuses.


Juubeliaktused õpilastele toimuvad 5. detsembril ja siis on ka lahtiste uste päev. Laupäeval, 6. detsembril on kooli aulas algusega kell 16 aktus ja vilistlaste pidu algab Lillepaviljonis kell 19.


Direktor Õie Raudmägi

Viimati muudetud: 25.02.2009