Kopli Ametikoolis avati täiendav õppegrupp

Kopli Ametikoolis avati täiendav õppegrupp

Tallinna Kopli Ametikool alustas lisavastuvõttu täiendavalt avatavasse õppegruppi, kuhu saavad õppima asuda need õpilased, kellel põhikool on mingil põhjusel pooleli jäänud.
Loodavas õppegrupis on noormeestel ja neidudel võimalik lisaks omandada käsitöömeistri eriala eesti või vene keeles ning kinnisvarahooldaja eriala eesti keeles.
Tallinna linna esimene kutsekool ehk Kopli Ametikool hakkab tänavu septembrist esmakordselt pakkuma õppimisvõimalusi põhikooli lõpetanud eesti ja vene keelt kõnelevatele noortele käsitöömeistri, kinnisvarahooldaja ning trammi ja trolli lukksepp-elektriku erialadele. 
Kopli Ametikooli direktori Valvo Paadi sõnul on heameel tõdeda, et vaatamata laste arvu vähenemisele ning sellest tingitud gümnaasiumikohtade osakaalu kasvule on noortel suur huvi uues ametikoolis õpetatavate erialade vastu, mille tõestuseks on edukas vastuvõtt kõigil kolmel avatud erialal. «Praeguseks on praktiliselt komplekteeritud lukksepp-elektriku ja käsitöömeistri eriala õppegrupid, kuid neist erialadest huvitatud noortel tasub ikkagi kooliga ühendust võtta,» märkis Paat.
Paadi sõnul on kool valmis vastu võtma kahel erialal ka erivajadustega põhikoolilõpetajaid. Kooli direktori hinnangul on üks huvitavamaid ja perspektiivikamaid erialasid kinnisvarahooldaja eriala, kus saadakse laialdasi teadmisi ehituse alustest, tehnilistest mõõtmistest, ehituspuusepa ja lukksepatöödest, krundi hool-damisest ja haljastusest. «Vaatamata planeeritud vastuvõtuarvude saavutamisele on koolil kavas jätkata vastuvõttu ja vajadusel avada täiendavaid õppegruppe, sest vastrenoveeritud õppehoones on ruumi küllaga,» ütles Paat. 
Tallinna Kopli Ametikoolis sõlmitakse õpilase, kooli ja ettevõtete vahel õpilepingud, mis kolmepoolselt tagavad tulevasele oskustöölisele vajalikud teoreetilised ja praktilised teadmised ning oskused õpitaval erialal, praktikakohad õppeaja vältel ja võimalusel ka tulevase töökoha.
Ametikooli õppekavade, õppetöökodade ja kutseõpetajate oskuste pideva täiendamise ja arendamisega saavutatakse paindlikkus nii õppetöö, praktika kui ka huvitegevuse korraldamisel, mis eelkõige arvestab õppija huvisid ja tulevase töökoha vajadusi.
Lisaks on koolil loodud väga head kontaktid Tallinna erinevate ettevõtete ja kutsealaliitudega.
Ühtekokku võetakse ameti- kooli esimesel õppeaastal 130 õpilast kolmele erialale. Täpsemat infot sisseastumise kohta saab Tallinna Kopli Ametikoolist (Kopli 98, tel 661 8039). (PTS)

Viimati muudetud: 18.08.2004