21.11.2020

November 2020 „Katsed lasteaias ja kodus“

Praegusel ajal on muutunud väga oluliseks arendada koolieelikute uurimisaktiivsust, toetada nende soovi avastada ümbritsevat maailma. Just selle tõttu on käesoleval õppeaastal võetud eesmärgiks uurida ja rakendada laste uurimistegevust lasteaias.   

Novembrikuu jooksul viisid 5-7 aastased lapsed koos õpetajate ja vanematega läbi katseid nii lasteaias kui kodus.  Lastevanemad said e-kirjaga teadmisi lastega katsete läbiviimise kohta: „Katsed kodustes oludes“, meelespea: „Mida ei tohi ja mida tohib teha laste eksperimenteerimishuvi üleval hoidmiseks“. Toimus aktiivne ja huvitav tegevus. Imelaboratooriumid avasid oma uksed nii rühmas kui kodus ning koos veedetud aeg on hindamatu väärtusega.

 

Uudise rubriigid: