94. Rabajooksu juhend

Aeg ja koht
Rabajooks toimub igal aastal kaks korda – kevadel aprillis ja sügisel oktoobris.

Start on avatud kella 11.00 kuni kella 12.00, rajale lastakse iga viie minuti tagant.

Finiš suletakse kell 13.00.

Stardipaik asub Pääskülas, Kalda ja Suvila tn ristmiku läheduses.

Jooksurada
Rada kulgeb Harku raba pinnaseteedel. Jooksuraja pikkus on 6,3 km. Rada on tähistatud ja varustatud kilomeetritähistega. Soovi korral võib läbida mitu ringi.

Tulemused
Ringiläbimisaja saab iga osavõtja teada finišis ajavõtutabloolt. Rabajooksul elektroonilisi ajavõtukiipe ei kasutata, mistõttu ka tulemuste koondprotokolli ei vormistata.

Autasustamine
Esimeses ühisstardis kell 11.00 startinute vahel selgitatakse välja kolm paremat meest, naist, poissi (sünd 2009. a või hiljem) ja tüdrukut (sünd 2009. a või hiljem). Need kolm paremat selgitavad välja kohtunikud. Auhinnad on välja pannud Rabajooksu sponsorid.
Autasustamise aeg on orienteeruvalt kell 12.15.
Esimesed 1800 lõpetanut saavad täidetud osavõtjakaardi vastu 94. Rabajooksu vimpli (tasuta).

Osavõtjad ja registreerimine
Rabajooksust võivad osa võtta kõik soovijad (nii jooksjad, keppidega kõndijad kui ka käijad), kelle füüsiline vorm on  raja läbimiseks piisav. Iga osavõtja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.
Rabajooksust osavõtt on kõigile tasuta!
Jooksurajale minekuks on vaja täita osavõtjakaart. Osavõtjakaarte saab täitsa võistlusplatsi registreerimistelgis. Osalejad tagastavad osavõtjakaardi finišis pärast jooksuraja läbimist ning saavad selle vastu vimpli.

Oluline!
Palume neil, kes ei jookse esimeste kohtade peale (kepikõndijad, käijad ja vanemad väikeste lastega), startida esimese ühisstardi jooksjaterivi lõpus või järgnevatel startidel. Palume ka aeglasematel liiklejatel mitte liikuda mitmekesi teineteise kõrval, kuna jooksurajad on kohati kitsad ja järgnevate startide jooksjatel on möödumine raske ja keppidega vehkimise tõttu lausa ohtlik.

Muu info
Rabajooks toimub rahvusvaheliste kergejõustikumääruste alusel, millest tulenevalt on keelatud üritusel igasugune sobimatu ja soovimatu reklaam, v.a Rabajooksu toetajad, kes oma tegevuse enne korraldajatega kooskõlastanud.

Meditsiiniline abi
Meditsiiniline abi asub stardi-finišialas kõigile nähtavas kohas. On tagatud abi andmine õnnetuse või halva enesetunde korral. Märgates rajal abivajajat, palume osalejatel teatada sellest korraldajatele või hädaabinumbril 112.

Parkimine
Autosid ei saa parkida stardi-finišiala lähedusse. Soovitame parkida autod Kadaka puiestee ja Õitse tänava vahelisele Kalda tänava lõigule, Tihniku tänavale või Tähetorni tänava äärsesse kergliiklustee parklasse. Palume autosid metsavööndisse ja haljasaladele mitte parkida!

Jalgrattaga tulijatele on võistluspaigas olemas valvega jalgrattaparkla. Kohapeal on võimalik vahetada riideid ning jätta kotid hoiule riidehoiu. 

Protestid
Protestid esitada jooksupäeval kohapeal peakorraldajale (kirjalikult), kuni kella 11.50-ni.

 

Viimati muudetud: 20.10.2021