ÕPILASTELE juhend viirushaiguste leviku tõkestamiseks Ristiku Põhikoolis

  • Kooli võib tulla ainult terve õpilane. Haigustunnuste ilmnemisel (köha, nohu, palavik, kurguvalu, väsimus, peavalu) tuleb teavitada sellest klassijuhatajat ja koolis olles pöörduda kooliõe poole.
  • Koolimajja sisenedes tuleb desinfitseerida käed. Kätepesu ja -desinfitseerimist tuleb teostada korduvalt ka koolipäeva jooksul.
  • Koolipäeva lõpus lahkub õpilane koheselt koolist.
  • Kergemate haigusnähtudega õpilane võtab õppetööst osa distantsilt. Täidab eKoolis antud ülesandeid.
  • Terviseameti soovitusel peavad kõik üle 12-aastased lapsed kandma ühistranspordis ja avalikes kohtades (kaubanduskeskused, kinod, teatrid jne) maski. Maskikandmise kohustus on ka koolis. Kool ei taga õpilasele maski olemasolu.

  • Terviseameti soovitusel tuleb avalikes kohtades pidada kinni 2+2 reeglist (liikuda avalikus ruumis kahekaupa, hoides teiste inimestega vähemalt 2 m vahet). 2+2 reegel ei kehti koolimajas.

Viimati muudetud: 04.03.2021