07.01.2021

Maanteeamet tunnustas huvijuhti

10. detsembril tunnustas Maanteeamet liiklusohutuse auhinnaga parimaid koostööpartnereid, et väärtustada isikuid ja organisatsioone, kes on isikliku eeskuju, tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud liiklushariduse korraldamise või liiklusohutuse arendamisega.

Ristiku Põhikooli huvijuht Birgit Sagar esitati Maanteeameti poolt liiklusohutusse panustamise eest Õpetaja kategooria nominendiks 2020.

"Maanteeamet on väga tänulik, et Eestis on nii palju inimesi, kes vabatahtlikult panustavad liikluskultuuri ja -ohutuse edendamisesse. Ohutum ja stressivabam liiklus saab alguse iga inimese enda liikluskäitumisest: meie omavahelisest suhtlemisest, üksteise märkamisest ja arvestamisest liikluses," ütles Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi.