03.05.2022

Maria tegi tutvust Hispaaniaga

Alates 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aaasta aprillini õppis meie kooli 7. klassi õpilane Maria koduõppel, viibides oma perega Hispaanias. Maria vanemad õpetasid teda ise ja vajalikud õppeülesanded saadi eKooli vahendusel. Maria tehtud tööde hindamine ja tagasisidestamine toimus iga aineõpetajaga eelnevalt kokkulepitud viisil. Enamasti vahetati e-kirju, kasutati OPIQ'ut või teisi interaktiivseid võimalusi. Hinnete põhjal saab väita, et Maria osales usinalt õppetöös ja vanemate toel tuli ta kenasti toime. 

Ühe kodutööna tegi Maria kokkuvõtte "Hispaania toidud", mis on väga hästi koostatud ülevaade, toredate ja illustreerivate fotodega ja pakub huvitavat teavet ka teistele. 

Maria õppimine välismaal on hea näide Ristiku Põhikooli ennastjuhtivast õppijast.

Vaata Maria kokkuvõtet Hispaania toitudest siit.