10.02.2021

Mirko osales etlemisvõistlusel

Meie kooli 5.c klassi õpilane Mirko osales 2021. aasta vabariikliku õpilasetlejate konkursi Tallinna eelvoorus.

Esindatud oli 13 Tallinna kooli. Üritus toimus distantsilt ehk õpilase esitused jõudsid esindusliku žüriini video kujul.

Mirko valikusse kuulusid Ott Arderi ühiskonnakriitiline luuletus “Miks me isa joob?” ning katkend Andrus Kivirähki naljaloost “Eerik ja ussikesed”.

4.-6. klasside arvestuses valiti üks Tallinna esindaja, kelleks Mirko küll sedakorda ei osutunud, ent tähtis pole ju alati võit, vaid osavõtt. Seetõttu suur tänu Mirkole, kes pidas kahenädalasele harjutamisele vastu.

Aitäh ka meie kooli infojuhile Raul Pavelsonile, kes andis tehnoloogilist nõu.

Andres Hallik
Emakeele ainekomisjoni esimees