03.06.2019

Õppesõit Matsalu Rahvusparki

Meie kooli 7. klassidele ja 8.a klassile korraldas Tallinna Looduskaitse Selts 30. mail õppepäeva Matsalu Rahvuspargis. Eesmärgiks oli õppida salumetsas õitsvaid taimi, uurida biohermide kujunemist Salevere Salumäe näitel, tutvuda Penijõe keskuses oleva looduskeskusega ning külastada Matsalu lahe lõunakaldal olevat Keemu linnuvaatlustorni. Sujuva õppesõidu korralduse ja osaliste toitmise olid enda õlule võtnud seltsi juhatuse liikmed Tiiu Paloveer ja Anu Sillaots.

Õppesõitu juhendas tuntud loodusteadlane Arne Timm.

Õpilasi saatsid klassijuhatajad Liina Lõoke, Juta Ehasalu, Anu Orastu ja Tiiu Kõiv ning geograafiaõpetaja Ave Loigu.

Vaata pilte õppesõidust siit.

Uudise rubriigid: