10.03.2021

Õppetöö korraldus alates 10. märtsist 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele jäävad alates 10. märtsist distantsõppele kõik 1.-9. klassi õpilased.

Õpiülesanded antakse läbi eKooli. Suhtlus kooli ja kodu vahel toimub läbi eKooli ning e-posti kaudu. Esmane kontaktisik õpilasel ja lapsevanemal kooliga on klassijuhataja.

Kooli kodulehel on leitavad õpetajate, tugispetsialistide ja juhtkonna kontaktandmed.

Juhul, kui õpilane haigestub, siis palun sellest teavitada klassijuhatajat.

Palun kinni pidada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutest - püsime kodus, vähendame kontakte ja hoiame tervist!

Rahulikku meelt!
Katrin Luhaäär
Ristiku Põhikooli direktor
Uudise rubriigid: