13.03.2020

Õppetöö korraldus alates 16. märts 2020

Head lapsevanemad!

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse otsusest ja eriolukorra kehtestamisest minnakse Ristiku Põhikoolis alates 16.03.2020 üle distantsõppele (koduõppele). Distantsõpe kehtib esialgu olukorra normaliseerumiseni. Kool edastab infot olukorra muutustest.

Õppe teostamine

1.-5. klass

  • Õppeülesanded ja juhised edastatakse eKooli kaudu.
  • Lapsevanem tagab, et õppeülesanded on edastatud lapsele ja kokku lepitud kodutööd tagastatud õpetajale.

6.-9. klass

  • Õppeülesanded ja juhised edastatakse õpilasele eKooli kaudu.
  • Õpilane on kohustatud igapäevaselt jälgima eKooli ja sooritama selleks päevaks etteantud ülesanded.

Hindamine distantsõppe perioodil

Distantsõppe perioodil 1.-3. klassis hindamine ei muutu, 4.-9. klassis hinnatakse arvestatud „A“ ja mittearvestatud „MA“. Kui õpilane ei ole hinnatavat tööd õigeaegselt esitanud, siis märgib õpetaja eKooli tagasisidena MA ja paneb juurde kuupäeva, millal tuleb ülesanne esitada.

Suhtlus kooliga

Suhtlus kooli ja kodu vahel toimub läbi eKooli ning e-posti kaudu. Esmane kontaktisik õpilasel ja lapsevanemal kooliga on klassijuhataja.

Kooli kodulehel on leitavad õpetajate, tugispetsialistide ja juhtkonna kontaktandmed.

Juhul, kui õpilane haigestub, siis palun sellest teavitada klassijuhatajat.

Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Uudise rubriigid: