02.05.2022

Osalesime eTwinningu projektis

Anima-Nutiklubi liikmed õpetaja Eve Reisalu juhendamisel osalesid märtsis-aprillis eTwinningu projektis "STEM challenge". Projekt toimus koostöös erinevate Türgi koolidega. Viidi läbi mitmeid tegevusi, mis olid seotud õppekavaga. Näiteks pidid õpilased koostama inglise keeles enesetutvustuse, selle juurde tegema enda kohta avatari. Peeti kinni turvaliselt internetis käitumise reeglitest. Kinnistati või õpiti uusi oskuseid arvuti kasutamisel. Viidi läbi teaduskatseid ning tehti geomeetrilisi kujundeid. Üheks projekti tulemiks oli e-raamat kõikide partnerkoolide lemmik teaduskatsete kohta.