07.12.2021

Osalesime etluskonkursil

3. detsembril toimus XXV üleriigilise noorte etluskonkursi "Koidulauliku valgel" Tallinna eelvoor.

Konkursil esitati lisaks Koidula loomepärandile ka teiste autorite loomingut. Tänavune Koidula kaasautor oli Jaan Kaplinski, kes sai tuntuks kõigepealt intellektuaalse humanistliku suunitlusega luuletajana, hiljem avaldas ta ka proosat: romaane, mälestusteraamatuid ja artiklikogumikke. Ta võttis sõna ühiskondlikel teemadel, kirjutas filosoofilisi tekste ning tõlkis eesti keelde luulet ja proosat.

Konkursil osalesid üldhariduskoolide 5.–12. klasside õpilased. Iga osaleja pidi esitama ühe Koidula ja ühe Kaplinski luuletuse või proosakatkendi.

Meie koolist osales Tallinna eelvoorus 6. klassi õpilane Delinda, kes luges Jaan Kaplinski luuletuse ,,Valgus ei saagi vanaks" ja L. Koidulalt katkendi näidendist ,,Säärane mulk ehk sada vakka tangusoola".

Delindat juhendas eesti keele, kirjanduse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Andres Hallik.

Oleme rõõmsad, et Delinda meie kooli esindas ja soovime talle ja juhendajale tahet ka edaspidi etluskonkurssidel osaleda.