21.05.2020

Ristiku Põhikooli 2019/2020. õppeaasta lõpetamine

Ristiku Põhikoolis jätkub tunniplaanijärgne distantsõpe 22. maini​​ 2020.

25. maist kuni 29. maini toimub nädala jooksul igas õppeaines üks distantsõpet kokkuvõttev videotund.

Alates 01. juunist kuni 16. juunini toimub kontaktõpe koolimajas nendele õpilastele, kes
distantsõppe perioodil ei täitnud õpiülesandeid ja neile, kelle aastahinne on hetkeseisuga
mitterahuldav. Kontaktõpe toimub eritunniplaani alusel, mille edastab õpilasele ja lapsevanemale klassijuhataja.
Koolimajja võivad tulla AINULT haigusnähtudeta (viirushaiguse tunnusteta) õpilased.

01. juunist kuni 08. juunini toimuvad kõikidel klassidel ühe ülesandega koolipäevad õpetajate juhendamisel.

01. juunist kuni 05. juunini toimub õpikute tagastamine raamatukoguhoidja poolt koostatud​ graafiku alusel, mille edastab õpilastele klassijuhataja. Koos õpikutega tagastavad õpilased ka koolist laenutatud IT vahendid ja viivad koolist ära oma isiklikud asjad (vahetusjalanõud, kunstitarbed, spordiriided jne).

III trimestri ja õppeaasta kokkuvõttev hindamine

  • 1. 3. klasside õpilastele annavad õpetajad tagasisidet II poolaasta õpitulemustele.
  • 4. 9. klasside õpilastele pannakse välja III trimestri hinded („A“ või „MA“) ja kokkuvõtvad aastahinded (numbrilised hinded).
  • Õppeaasta kokkuvõttev käitumise ja hoolsuse hinne kujuneb I ja II trimestri hinde alusel.

09. juunil kell 11.00 toimub 1.–8. klassi õpilastele õppeaastat lõpetav klassijuhatajatund videosilla kaudu.

Kui lapsevanem soovib klassitunnistust paberkandjal, siis teavitab ta sellest klassijuhatajat 29. maiks.​ Tunnistuse saab kätte kokkuleppel klassijuhatajaga peale 09. juunit.

2019/2020. õppeaasta kiituskirjad õppeedukuse ja​ saavutuste eest antakse õpilastele kätte 1. septembril 2020.

17.  juunil toimub põhikooli lõpuaktus sõltuvalt eriolukorra tingimustest.

Põhikooli lõpueksameid sel õppeaastal ei toimu.

Tasemetöid ja 8. klassi üleminekueksamit sel õppeaastal ei toimu.

8. klasside loovtööde esitamine toimub novembris 2020.

Uudise rubriigid: