17.05.2013

Suitsuprii klass 2012/2013

Suitsuprii klassi konkursil osales tänavu 214 kooli 842 klassi 14 167 õpilasega. Mitmel järjestikusel õppeaastal on ka erinevad Ristiku Põhikooli klassid osalenud Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud Suitsuprii klassi võistlusel, mis on suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.-12. klasside õpilastele.

Konkursi eesmärk on:

  • ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimise alustamist laste ja noorte seas;
  • motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma;
  • toetada tubakavabadust kui eluviisi;
  • aidata vähendada noorte suitsetamist ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimist.

Võistlus kestis kuus kuud. Võistluses osalenud õpilased on oma allkirjaga lubanud jääda kogu võistluse perioodil tubakavabaks ehk siis mitte teha suitsu, tõmmata vesipiipu ega tarbida muid tubakatooteid. Võistlus toimub alati vastastikuse aususe ja usalduse põhimõttel, õpilased ja õpetajad kontrollivad enda ja oma klassikaaslaste tubakavabaks jäämist ise. Sellel, 2012/2013. õppeaastal lõpetasid edukalt võistluse 4., 4.vk, 5.a, 5.b, 5.vk, 6.a ja 7.a klass. Kooli ettepanekul ja Al Mare bowlingu toetusel otsustati premeerida ühte võistluse edukalt lõpetanud klassi Al Mare bowlingu külastusega. Meil on rõõm teatada, et loosi tahtel osutus selleks klassiks 6.a klass.

Täname kõiki klassijuhatajaid!