28.05.2019

Tunnustamine joonistusvõistlusel „Suu laulab ja loodus kutsub”

Eelmise nädala neljapäevaks olime kutsutud Tallinna Looduskaitse Seltsi ja keskkonnaameti korraldusel toimunud Tallinn 800 ja Eesti laulupeod 150 pühendatud joonistusvõistluse kokkuvõtete tegemisele. Teemadena olid esitatud „Linn, rahvas ja loodus” ja „Suu laulab ja loodus kutsub”.

Pidulik osa toimus uues T1 keskuses, kus asub meid võõrustanud Tallinn Art Space kunstigalerii.

Žürii ettepanekute alusel väljavalitud noored kunstnikud ja nende juhendajad said tänuks loodusfoto aastaraamatu ja tugeva käepigistuse žürii esimehelt Jaak Visnapilt. Ristiku kooli õpilastest väärisid ära märkimist Annaliisa (joonistus „Hirv”), Marii-Heleen („Tihane”) ja Merily („Rähn”). Meie õpilaste juhendajaks oli kunstiõpetaja Ingrid Prass.

Kõik osalejad said meeldiva üllatuse- sõidu uue vaaterattaga. Vaated ülalt Tallinnale olid värviküllased ja tulevastele joonistustele inspiratsiooniandvad.

Traditsioonikohaselt tehti kunstigaleriis kõigi osavõtjate ühismaal. Teemakohaselt joonistati meeleolukas laulukaar taevasse pürgivate viisijuppidega ning kaunite laulvate pidulistega.

Ettevõtmist kajastavad fotod pärinevad looduskaitse seltsi juhatuse liikmetelt – Jaak Jaakult ja

Ave Loigult, kes ürituse korraldusele lisaks Tiiu Paloverile ja Anu Sillaotsale kaasa aitasid.

Näitust on võimalik suve jooksul vaadata T1 hoones.

Geograafiaõpetaja Ave Loigu

Vaata pilte siit

Vaata õpilaste joonistusi siit