05.04.2021

Kirjatööd klassijuhatajatest said täiendust

Tallinna Haridusamet ja Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsusid Tallinna koolide õpilasi, õpetajaid ja vilistlasi osalema kirjatalgutel „Minu klassijuhataja“. Kirjatalgute eesmärk oli panna mõtisklema klassijuhatajalt saadud väärtuste üle, tõsta esile nende tööd ja teadvustada nende mõju oma praegustele või endistele õpilastele. Kirjatalgud toimuvad Tallinna klassijuhataja teema-aasta 2020/2021 raames.

Ristiku Põhikool tegi üleskutse õpilastele ja ka lapsevanematele kirjutada oma klassijuhatajatest.


6. klassi poiss D.S. kirjutas oma klassijuhatajast:

Kohtusin oma õpetaja Annely Raudsepaga uuel õppeaastal 1. septembril Ristiku Põhikoolis klassijuhataja tunnis. See õppeaasta algas 6.c klassis. Kõik õpetajad olid uued. Tuli juurde uusi õppeaineid. Mulle meeldis, et minu klassijuhataja hakkas andma eesti keelt. 6. klassis jätkasin õppimist üksinda tundides ja see sobib mulle. Annely Raudsepa eesti keele ja kirjanduse tunnid on õpetaja selgitustega arusaadavad ja ma jõuan päris hästi edasi. Õpetaja parandab mind alati kui ma teen midagi valesti või ei saa aru. Ma ei ole kuulnud kunagi, et ta pahandaks tunnis. Õpetaja Annely peab õppimist kõige tähtsamaks. Muidugi ajame ka muud juttu vahest. Näiteks kui me tunnis vaatame mingeid filme ja seal on midagi naljakat, siis naerame koos. Mina usaldan teda alati. Minu klassijuhataja parandab mind kui ütlen midagi väga valesti või ei saa aru. Eesti keel on raske õppida. Juhtub ka, et ma ei õpigi. Olen unustanud või olen muude asjadega aega viitnud. Arvutimängu pärast olen kodutöö tegemata jätnud. Aga õpetaja on ikka lahke ja teeme tunnis tagantjärele tegemata õppetükid ära. Ma ei loe vabatahtlikult eriti midagi. Mind tuleb ikka sundida. Nüüd on mul lugemine valitud ja selleks on „Berti vägiteod“, raamatu on kirjutanud kaks Rootsi kirjanikku Anders Jacobsson ja Sören Olsson. Eks näis kas mulle meeldib. Ma tean ju seda, et ma õpin ikka, et saada targemaks. Teisest poolaastast oleme juba peaaegu kogu aeg olnud distantsõppel ja õpetaja ei ole õnneks veel seda halba koroonahaigust külge saanud. Jääks see just nii, tahan temaga koos edasi õppida.


Riko vanemad kirjutasid õpetaja Mari Tammurist kirjatalgute raames

8.a klassi poisi Riko vanemad kirjutasid oma lapse kassijuhatajast nii…

Meie lapse klassijuhatajaks on õp. Mari Tammur, kelle klassiks on 8.a klass. Tunneme me õp. Tammurit alates neljandast klassist. Kui käisime lahtiste uste päeval ja külastasime loodusõpetuse tundi, saime kohe aru, et see on see inimene, kes on õiges kohas. Õpetaja suhtles lastega nagu täiskasvanuga ei tähtsustanud ega kurjustanud nendega. Ta tunneb neid poisse oma klassis kui oma viite sõrme. On igal ajal olemas lastele ja ka lastevanematele. Ta on nagu teine ema. Meile väga meeldib kui palju on ta lastele elutarkust edasi andnud. Meil kodus räägitakse pidevalt, et õp. Mariga arutasime seda ja teist. Ka info liikumine on lastele ja vanematele alati kättesaadav. Ei ole kunagi probleemi, et mingi asi jäi kahe silma vahele. Tahame öelda seda, et tegu on võrratult toreda inimesega. Seegi teeb südame hellaks, kuidas ta alati ütleb oma klassi kohta: „MINU POISID!“. See on nii armas. Meie pere on õp. Tammuriga üli rahul.

AITÄH ÕP. MARI, ET OLETE OLEMAS. JÄTKUGU TEIL IKKA JAKSU JA LUBA MINNA PRAEGUSE 8.A KLASSIGA KOOLI LÕPETAMISENI VÄLJA.

TÄNAN!

Seda kõike soovides, Sinu poistest Riko vanemad.