22.09.2021

Kesklinna tuleb loome- ja ringmajanduse keskus

Tallinn kavatseb luua kesklinna loome- ja ringmajanduse keskuse, mis aitaks tootedisaini vallas alustavatel ja tegutsevatel ettevõtetel areneda ja annaks soovijatele nõu ringmajanduse valdkonnas.

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule kinnitamiseks sihtasutuse Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja uue redaktsiooni, mis laiendab sihtasutuse tegevust ka ringmajandusalaste tugiteenuste osutamisele.

Aadressile Poldri 3 on kavas rajada selleks Tallinna Loome- ja Ringmajanduse Keskus, kus pakutakse tugiteenuseid alustavale ettevõtjale, aidatakse areneda loomevaldkonnas juba tegutsevatel ettevõtjatel ning nõustatakse soovijaid ringmajanduse valdkonnas. 

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul tähendab ringmajandus üleminekut keskkonda säästvamale ja puhtamale eluviisile, kus kasutataks loodusvarasid senisest vähem ja tõhusamalt. „Ringmajanduse põhimõtete rakendamine võimaldab meie ettevõtetel rahvusvahelises konkurentsis paremini läbi lüüa,“ ütles Riisalu. „Rohepööre on Tallinna selge valik ja üks selle pöörde neljast vaalast on ringmajandus. Peame üheskoos liikuma puhtama majanduse poole, et tekiks vähem jäätmeid ja sealhulgas pakendeid, millega ei ole midagi peale hakata.“

Rajatav keskus loob enda umber tugeva kogukonna ettevõtlikest eraisikutest,̈ ettevõtjatest ja organisatsioonidest, kes harrastavad ringmajanduse põhimõtteid järgivat elustiili. Keskuse visioon on kooskõlas strateegiaga „Tallinn 2035“, mille kohaselt on linn aastaks 2035 üle läinud ringmajandusele. Strateegia järgi on Tallinn loov maailmalinn, kus toetatakse ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning uute tehnoloogiate ja ärimudelite katsetamist ning investeeritakse ettevõtete arenguvajadusi toetavasse linnaruumi.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) aitab Tallinnal 2022. aasta sügiseks koostada teekaardi, kuidas minna üle ressursse praegusest säästvamale ringmajandusele.

Uus ringmajandussüsteem peaks kaasama kõiki sidusrühmi, parandama koostööd ametiasutuste, ettevõtete ja vabaühenduste vahel ja täiendama olemasolevaid võrgustikke. 

Kuigi ringmajandust seostatakse kõige rohkem jäätmekorraldusega, puudutab see väga suurt osa inimeste igapäevasest elust, pakkudes võimalusi vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada ressursside kasutamist ja oma tegevuse keskkonnamõju laiemalt.

Uudise rubriigid: