24.05.2021

Lasnamäe ja Kesklinn ühendatakse uue jalgrattateega

Tallinn osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga“, mille raames valmib linna eri piirkondi ühendav 2,5 kilomeetri pikkune kergliiklustee lõik. Sellega luuakse linlastele ja linnakülalistele oluliselt paremad tingimused ja võimalused jalgrattaga kesklinna liikumiseks.

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on projekt vajalik jalgrattateede põhivõrgu laiendamiseks. „Soovime rajada turvalised jalgrattateed kahe linnaosa vahele ja parandada ka linnaosasiseseid ühendusi,“ ütles Klandorf. „Uue teelõigu rajamisega eraldatakse autode ning jalgratastega liikujad üksteisest, millega paraneb oluliselt liiklejate ohutus. Rattatee kõrval hakkab kulgema ka eraldiseisev kõnnitee. Jalgrattatee äärde kavandatakse linnamööblit ning kasutatakse mitmesuguseid looduslikku elurikkust toetavaid maastikulahendusi. Kindlasti on see projekt panuseks puhtama, keskkonnahoidlikuma ja atraktiivsema linnakeskkonna heaks.“

Valge tänava, J. Smuuli tee, Liikuri tänava ja Tondiraba pargi vahelise tee rajamisega ühendatakse Lasnamäe ja Kesklinna linnaosad ühtsesse rattateede võrgustikku. Teisel etapil on planeeritud rajada Valge tänava ühendus Kadrioru pargiga, so laskumine Tallinna klindilt Kadrioru parki, pakkudes ida-tallinlastele kauaoodatud ligipääsu linna esinduspargile. Kadrioru pargist saab mööda Weizenbergi ja Narva maanteed jõuda ka kesklinna.

Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet selgitas, et juba tänavu alustatakse Lasnamäel rattateede võrgustiku parendamise ja ehitustöödega, millega luuakse Tondiraba pargi ja Vana-Kuuli tänava vahel turvaline ja mugav jalgrattatee. „Tänaseks oleme avalikustanud selle tee esimese etapi eskiisi ja kutsume üles kõiki linnaosa elanikke rääkima selle objekti loomises kaasa,“ nentis Svet. „Kavandatava rattatee trajektooril asub viis suurt õppeasutust ja terve rida tõmbekeskusi ehk selle rajamine annab tuhandetele inimestele parema võimaluse tööle ja kooli liiklemiseks rattaga. Meie eesmärgiks on muuta ratas bussi ja auto kõrval oluliseks igapäevaseks liikumisvahendiks.“  

Jalgrattatee ja selle paralleelselt kulgeva jalgtee esimese etapi eskiisi leiab Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kodulehelt:: www.tallinn.ee/est/lasnamae/jalgrattatee-eskiis. Kodanike mõtteid ja ettepanekuid oodatakse aadressile lasnamae@tallinnlv.ee kuni 28. maini.  

Välisprojekti kogumaksumus on 1,5 miljonit eurot, millest 85 protsenti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ tegevusest „Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine”. Tallinna linna omafinantseering on 223 890 eurot, millele lisandub lisafinantseering 7400 eurot.

Tööde tellija on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet. Projekteerimisleping on sõlmitud OÜ-ga Keskkonnaprojekt, projekti valmimise tähtajaks on 5. november 2021. Tervikliku ruumi kujundamiseks ja eriilmeliste keskkondade loomiseks kaasatase projekti koostamisse ka maastikuarhitekt. Kogu projekti kavandatav elluviimise aeg on 31. juuli 2023.

Jalgrattaliikluse soodustamine toetab linna strateegiliste eesmärkide elluviimist. Tallinna Linnavolikogu määruse „Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia“ üheks eesmärgiks on tagada linnapiirkonnas eri liikumisviise lõimiv ning inimsõbralik ja keskkonnasäästlik avalik ruum kergliikluse ja ühistranspordi osakaalu suurendamise teel. Tallinna rattastrateegiaga 2018–2028 keskendub rattakasutuse kiirele kasvule ning selleks vajaliku ohutu ja meeldiva rattateede võrgustiku loomisele. Tallinna arengustrateegiaga „Tallinn 2035“ nähakse ette, et jalgrattateede põhivõrk on välja ehitatud 2035. aastaks.

     

Uudise rubriigid: