12.10.2020

Mereprügipüüduri tööga tutvudes õppisid lapsed merd hoidma

Tallinnas puhastas sel suvel merd mereprügipüüdur Seabin, seda esmakordselt Eestis. Pealinna lasteaialapsed ja õpilased said osaleda keskkonnahariduse programmis, kus neid õpetati märkama merre sattuvat prügi ning teadvustama selle ohtlikkust veekeskkonnale.

„Tallinn alustab kandideerimist Euroopa Rohelise Pealinna tiitlile 2023. aastaks, kuid peamine eesmärk on tiitlist olenemata jätkata rohelise arenguteega linnas ning keskkonnaharidus on sellest üks oluline osa,“ ütles abilinnapea Kalle Klandorf. „Lapsepõlvest kaasa saadud harjumused mõjutavad meie käitumist läbi elu ning kui lapsed on õppinud mõtlema ja tegutsema loodust säästes, on sellel positiivne mõju nii praegu kui ka tulevikus.“

Seabin ehk „mereprügikast“ on rahvusvaheline projekt mere puhastamiseks inimese tekitatud prügist. Eesti pealinna jõudis mereprügipüüdur Helsingi ja Tallinna linnade koostöös. Seadme valdaja Wärtsilä Corporation andis püüduri Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kasutusse juunist oktoobrini. Püüdur asus Vanasadama kai ääres, seadme paigaldas ja seda hooldas Tallinna Sadam. Iga kahe päeva tagant tühjendasid Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse tudengid püüduri mahuti kogutud prügist. Prügi sorditi liigiti ja kaaluti ning andmed edastati ülemaailmse projekti andmebaasi.

Kasutades suurepärast võimalust, korraldas keskkonna- ja kommunaalamet mereprügipüüduri juures keskkonnahariduslikke tegevusi. Mereprügipüüduri tööga tutvudes said lapsed vahetu ettekujutuse, kuidas inimese tegevus veekeskkonda mõjutab. 

Juulis ja augustis osalesid haridusprogrammides Tallinna lasteaialapsed ning septembris koolinoored. Ühtekokku sai Seabin’i tööga tutvuda üle 350 lapse 12 lasteaiast ja 4 koolist. Tudengid näitasid neile, kuidas mereprügipüüdur töötab, missugune prügi sinna satub, missugused on prügi liigid, kuidas need sorteeritakse ja kaalutakse ning kuhu tuleb prügi lõpuks viia. Lastele seletati, miks merre sattunud prügi keskkonda ohustab ja kuidas on vaja merd hoida.

Viimati tühjendati mereprügipüüdurit 6. oktoobril. Inimtekkelisest prügist olid esindatud nii suitsukonid, kilekotid, pudelid, plekkpurgid, plastkõrred kui ka palju muud plastikprügi. Koos lastega jõuti järeldusele, et seda kõike on võimalik vältida – piisab vaid sellest, kui igaüks viskab oma prügi ise prügikasti.     

Pildil: Vabatahtlikud Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse tudengid Siret Valge ja Savva Lesihhin said Tallinna Linnavalitsuse poolt Kalle Klandorfi allkirjaga tänukirja (foto: Stella Shaumann)

IMG_7146 (2).JPG

Mereprügipüüdur Seabin

Seabin mereprügipüüdur.JPG

      

Uudise rubriigid: