17.09.2021

Linn eeldab pakendikogujatelt seadusest kinnipidamist

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ja linna strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus kohtusid taaskasutusorganisatsioonide juhtidega, et hinnata olukorda, mis valitseb linna avalike pakendipunkide võrgu väljaarendamisel. Seni pole ettevõtted endale võetud kohustute täitmisega hakkama saanud.

Tallinnasse peaks praegu olema paigaldatud 471 avalikku pakendipunkti, kuhu linlased saavad tasuta ära anda vähemalt kolme liiki sorteeritud pakendijäätmeid: segapakend, klaas ning paber ja kartong.

Kasutatud pakendite kogumise eest vastutavad taaskasutusorganisatsioonid pole aga suutnud pealinnas tähtajaks nõutud arvu pakendipunkte avada. Kohtumisel linna esindajatega põhjendasid taaskasutusorganisatsioonide juhid tingimuste täitmata jätmist pakendikonteinerite tarneraskustega ja kinnitasid, et hiljemalt oktoobris saavad need probleemid lahendatud.

Abilinnapea Aivar Riisalu rõhutas kohtumisel, et kui nõuda linlastelt igapäevast jäätmete sorteerimist, siis tuleb selleks luua ka reaalsed võimalused. „Kohalik omavalitsus ei pea seda kohustust enda peale võtma, sest pakendite käitlemise ressurss liigub taaskasutusorganisatsioonides ning seda ei pea tegema linlaste rahakotist. Tallinna linn eeldab, et viimased täidavad endale võetud kohustusi ja seaduses sätestatud nõudeid,“ ütles Riisalu. Linn pole tema sõnul huvitatud ettevõtetelt trahvide kogumisest, vaid jälgib rangelt, et plaanitud pakendipunktide võrgustik saaks lähiajal välja arendatud.

Kohtumisel oldi üksmeelsed selles, et Tallinna Strateegiakeskus, linnaosavalitsused ja taaskasutusorganisatsioonid saavad oluliselt tihendada omavahelist koostööd, et jäätmete sorteerimine ja üleandmine oleks tarbijale mugavam. Pakendikonteinerid peaksid kindlasti olema poodide ja kaubanduskeskuste vahetus läheduses. Samuti on nii üksikelamutel kui ka korteriühistutel võimalus sõlmida taaskasutusorganisatsiooniga leping pakendijäätmete üleandmiseks kodu juures. Lahendamist vajab ka pakendikonteinerite ümbruse koristamine. Lepiti kokku, et peatselt kohtutakse uuesti, et kontrollida, kas kitsaskohtadele on leitud lahendused.

Uudise rubriigid: