22.09.2021

Tallinna linnapea osales Euroopa Komisjoni Rohelise linna kokkuleppe tippkohtumisel

Euroopa Komisjoni kõrgetasemelisel hübriidkohtumisel Rohelise linna kokkuleppe Green City Accord allkirjastamiseks kinnitasid linnajuhid oma pühendumust jätkusuutliku linnaarengu suunal. Kokkuleppe eesmärgiks ja juhtideeks on kliimaneutraalsuse saavutamine Euroopa Liidu linnades.

Foto: Kaupo Kalda

Täna, 22. septembril kell 15 toimunud kohumisel kinnitasid enam kui 60 Euroopa linnajuhti oma pühendumist ühistele keskkonnakaitse eesmärkidele. Kohtumise juhatas sisse Euroopa keskkonna-, ookeanide- ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius ning sõnavõtuga esines ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart

„Suuri pöördeid linnade keskkonnapoliitikates ja -visioonides ei ole mõistlik teha jupiti, lähenemine peab olema süsteemne tervik, et tegevusel oleks ka tegelik tulemus ilma liigseid ressursse kulutamata,“ rääkis Mihhail Kõlvart. „Rohelise linna kokkulepe on tööriist, mis annab linnadele võimaluse seada erinevates kitsamates rohevaldkondades konkreetsed eesmärgid. Kokkulepe annab linnadele ühtsed mõõdikud, mille järgi oma arenguprotsessi jälgida ja vajadusel teha tegevuskavades korrektuure. Sarnaste eesmärkidega linnad saavad omavahel jagada häid ja halbu kogemusi ning võrrelda tulemusi - väike võistlusmoment kulub samuti marjaks ära. Oluline on teadmine, et me pole nende väljakutsete ees üksi. Nii näiteks on Tallinnas plaan luua rahvusvaheline rohepöörde kompetentsikeskus, mis koguks ja analüüsiks infot ning pakuks linnadele välja erinevaid võimalikke mudeleid linnaelu rohelisemaks muutmiseks. Sealhulgas on oluline ka traditsioonilise juhtimismudeli muutmine, et lõpetada tänagi Euroopa linnades üsna laialt levinud temaatiline killustumine,“ kõlas linnapea sõnavõtus.

Linnajuhid koos Euroopa Komisjoni volinikuga kirjutasid Rohelise linna kokkuleppele alla nii Brüsselis kui ka veebis. Pärast allkirjastamist selgitas iga linnajuht lühidalt, miks linn Rohelise linna kokkuleppega ühines ning mida kavatseb kokkuleppe kohustuse kaudu järgnevatel aastatel saavutada. Interaktiivses arutelupaneelis lahati edukaid kohalikke keskkonnakaitse algatusi ning arutati nende laiema kasutuselevõtu võimalusi ja väljakutseid.

Tallinn liitus Euroopa Rohelise linna kokkuleppega 8. aprillil 2021 ning 9. septembril 2021 kuulutati Tallinn Euroopa roheliseks pealinnaks 2023.

EGC_Roheline_Pealinn_est v.png

Uudise rubriigid: