29.09.2021

Vabaduse väljaku tunnelis avati projekti „Roheline õu“ näitus

Vabaduse väljaku tunnelis on avatud juba kaheksandat aastat toimuva projekti „Roheline õu“ tulemusi tutvustav näitus. See on ühtlasi ülevaade tänavustest huvitavamatest lahendustest korterelamute õuealadel.

„Kortermajade haljasalade korrastamist toetab ka Tallinna linn, tänavu oleme aidanud korrastada ligi 115 korterelamu ümbrust. Toetust on kasutatud kortermajade ümbruses olevate vanade ja haigete puude eemaldamiseks, lillepeenarde korrastamiseks ning ka uute rohealade rajamiseks,“ rääkis abilinnapea Eha Võrk. „Eriti rõõmustav on see, et lisaks lillepeenarde rajamisele on kortermajade ümbrusesse istutatud juba ka marjapõõsaid ja viljapuid ning uueks trendiks on maitsetaimede peenarde rajamine.“

Abilinnapea lisas, et 2013. aastal käivitatud projekti eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks ja parandada seeläbi elukvaliteeti. „Korrusmajade ümbruse haljastamisse panustamine parandab kõigi linlaste elukeskkonda. Täname kõiki projektis osalenud korteriühistuid panuse eest linna ilme kaunistamisel,“ ütles Võrk.

Projekti „Roheline õu“ raames aitab linn katta korteriühistute õuealade haljastamise kulusid. Toetuse saamiseks saab taotlusi esitada läbi Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi. Varasemaga võrreldes on taotluste menetlemine, toetuste määramine ja väljamaksmine kiirem ja mugavam. Menetlus on elektrooniline ning toetust saab taotleda kahe kuu jooksul pärast tegevuste ellu viimist ja nende eest tasumist, lisades kaasa ka enne ja pärast tehtud pildid.“

Haljastustoetust on tänavu makstud 39 923 euro ulatuses ning selle toetusmeetme juurde tuleb lisaeelarvega vahendid veel lisaks, et linna toetust saaksid kõik menetluses olevad taotlused.

Lisaks haljastustoetusele saavad Tallinna korteriühistud taotleda linnalt toetust ka rõdude seisundi hindamiseks, tuleohutuse parandamiseks, fassaadide renoveerimiseks ning hoovide korrastamiseks. Aastal 2021 on toetuste jaoks linnaeelarves eraldatud üle 1,3 miljoni euro.

Roheline õu fotonäituse avamine_Mats Õun.jpg

      

Uudise rubriigid: