07.01.2022

Lasteaia kohatasu alates 1.01.2022

Tallinna linna elanikele lasteaia kohatasu ei tõuse!

  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus alates 1. jaanuarist 2022 kokku 71,25 eurot (kohatasu 79,79 eurot – Tallinna elaniku toetus 8,54 eurot = 71,25 eurot).
  • Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja § 21,  Vabariigi Valitsuse 9. detsembri 2021 määruse nr 116 „Töötasu alammäära kehtestamine“ alusel  ja Tallinna Haridusameti juhataja 22. detsembri 2021 käskkirja nr HA-4/41 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine on  alates  1. jaanuarist 2022 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa ühe lapse kohta 79,79 eurot kuus.
  • Tallinna linna elanikele on vanemate poolt kaetava osa määra suurus ujulaga lasteasutuses alates 1. jaanuarist 2022 kokku 78,26 eurot (kohatasu 87,64 eurot – Tallinna elaniku toetus 9,38 eurot = 78,26 eurot).

Uudise rubriigid: