25.09.2021

Tallinna Rukkilille lasteaia lapsed osalesid KIK projekti raames avastusõppepäevadel "OLEN MERE SÕBER" ja "METSA SEES ON PUUD"

Septembrikuu kolmel sügispäeval osalesid Rukkilille lasteaia kolme rühma:
Rohutirtsukeste, Öökullikeste ja Varesekeste lapsed Viimsi külastuskeskuse giidide juhendamisel huvipakkuvatel loodusretkedel: "Olen mere sõber" ja "Metsa sees on puud". 

Õppekäikude eesmärgid: lapsed õppisid märkama loodust enda ümber ja seal toimuvaid aastaajalisi muutusi seoses soojuse ja valguse muutustega. Peavad tähtsaks, et loodust peab puhtana hoidma.  

  • Veekeskkonnaprogrammis saadi tuttavaks kõige levinumate veelindudega. Otsiti seoseid, kuidas inimtegevus veeloomade, lindude ja kalade elutegevust mõjutab. Saadi uusi teadmisi merega seotud tegevustest. Saadi teadmisi vee tähtsusest inimorganismile ja loodusele.  

  • Metsaprogrammis saadi tuttavaks kõige levinumate metsapuudega (puude tunnused, toitumine, kasvamine, puude kasulikkus jt). Vaadeldi erinevaid samblikke, samblaid, seeni ja kuulati linnulaulu. Lapsed tundsid rõõmu looduses erinevatel maastikel liikumisest.   

 

Väga õpetlik loodusretked, aitäh RMK Viimsi Külastuskeskusele. 

Uudise rubriigid: