20.06.2018

Salme Kultuurikeskuse direktori ametikohale asub Mihkel Kübar

Tallinna linnavalitsuse korraldusega kinnitati Salme Kultuurikeskuse direktori ametikohale Mihkel Kübar.

Mihkel Kübar omab pikaajalist töökogemust erinevate ürituste ja festivalide korraldamise osas. Ta on lõpetanud 2007. aastal Tartu Ülikooli usuteaduskonna ning on läbinud nii erialaseid kui ka juhtimisalaseid koolitusi. Mihkel Kübar on osalenud üritusturunduse ettevõtte juhatuse töös ning juhtinud ürituste korraldamise projekte. Mihkel Kübar on töötanud Jõgeva linnapeana ja on Põlvas toimuva Intsikurmu festivali üks korraldajatest. Kübar alustab Salme Kultuurikeskuse direktori ametikohal tööd 13. augustil.

Tallinna Salme Kultuurikeskus on Põhja-Tallinna Valitsuse hallatav asutus. Salme Kultuurikeskuse direktori kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

Põhja-Tallinna Valitsus kuulutas Tallinna Salme Kultuurikeskuse direktori ametkoha täitmiseks välja avaliku konkursi. Direktori ametikohale kandideerimiseks esitati 15 avaldust. Üheksast vestlusfooru kutsutud  kandidaadist osutus komisjoni hinnangul parimaks Mihkel Kübar, kelle poolt hääletas üle poole koosolekul viibinud komisjoniliikmetest. Valiku teinud komisjoni olid kaasatud nii kohaliku kogukonna kui ka Salme kultuurikeskuse ringide esindajad.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul seisab uue Salme kultuurikeskuse juhi ees küllalt keeruline väljakutse. „Üheaegselt tuleb valmistuda remondiks ja Linnateatri majja tulekuks, kuid samal ajal tuleb koostada keskusele väga korralik arenguvisioon tulevikuks,“ ütles kaljulaid. „Võitis kandidaat, kes oma varasemate kogemuste ja teadmiste poolest oli kõige tugevam.“

Tallinna linnavalitsus vabastas 24. jaanuaril Toomas Loo Tallinna Salme Kultuurikeskuse direktori ametikohalt ning alates 25. jaanuarist täidab asutuse direktori ülesandeid Põhja-Tallinna Valitsuse kultuuri-ja hariduse peaspetsialist Sten Svetljakov. Mitmed kaadrimuudatused Salme Kultuurikeskuses said teoks pärast Tallinna sisekontrolli kontrollaruande valmimist, mille kohaselt on keskuse juhtimises tuvastatud erinevaid puuduseid.

Uudise rubriigid: