Avalduste/taotluste vormid

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus (järjekorda). Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

document.jpg

Lasteaeda vastuvõtu avaldus

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus.  

Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus.

Viimati muudetud: 04.06.2020