Avalduste/taotluste vormid

  • Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu taotlus (järjekord). Taotluse saab esitada lasteaia direktorile või  riigiportaali eesti.ee kaudu.

document.jpg

  • Lasteaeda vastuvõtu avaldus
  • Nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
  • Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus:

- sissetulekust sõltuv vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus;

- nõustamismeeskonna soovitusel vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus;

- kolme ja enama lapse vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus.

  • Lasteaia nimekirjast kustutamise avaldus.
Viimati muudetud: 08.10.2020