01.09.2020

Tallinna Lasteaia Sinilill töökorraldus alates 01.09.2020

Alates 01.09.2020 Tallinna Lasteaias Sinilill järgitakse järgnevat töökorraldust:

•             Lasteaeda võetakse terveid lapsi.

•             Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega last ega last, kelle pereliikmel on haigusnähud või on tuvastatud COVID-19 haigus.

•             Lapsi võetakse lapsevanematelt vastu õuealal, halva ilma korral või erijuhtudel välisuksel. Lapsevanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet.

•             Laste vastuvõtmisel vaadatakse üle nende tervislik seisund ja kraaditakse.

•             Haigussümptomite olemasolul on õpetajal õigus laps koju saata.

•             Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.

•             Lasteaia ruumidesse sisenemise vajaduse üle otsustab direktor, vajaduspõhisel sisenemisel järgitakse kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõudeid.

Täiendavate küsimuste korral pöörduda lasteaia direktori poole:

Nimi: Ljudmilla Parve

E-post: sinilill@sinilill.edu.ee

Telefon: 659 46 56, 5656 7507

 

Heade koostöösoovidega,

Tallinna lasteaia Sinilill juhtkond

Uudise rubriigid: