07.05.2020

Laste vastuvõtmine Tallinna Sõbrakese Lasteaeda 2020

Tere tulemast lasteaias!

Meie Lasteaeda võib tutvustada siin

Vastuvõtt

Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanemate elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile kohapeal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Uudise rubriigid: