09.06.2020

Lasteaia töökorraldus suvekuudel

Lasteaia töökorraldus suvekuudel on kättesaadav pdf-failina.

TALLINNA TÄHEKESE LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

Tegevused

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

 • Laste vastuvõtt toimub õues, halva ilma korral välisuksel.

 • Lapsevanemad rühmadesse ei lähe ja nendega suhtlemisel kehtib 2+2 nõue.

 • Augustis on uute sõimerühmade laste vanematel õigus koos lapsega rühma minna (arvestades lapse heaolu).

 • Mänguasju, raamatuid jms kodust kaasa ei too.

 • Haigussümptomitega lapsel kraaditakse palavikku ja lasteaial on õigus kutsuda vanemad lapsele järele.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

3.

Rühmade komplekteerimine

 • 01. juunist kuni 14.augustini on rühmad ühendatud. Rühmade komplekteerimisel arvestame, et laste lähikondsete ring oleks võimalikult kaua muutumatu.

 • Uusi lapsi võtame vastu alates augusti kuu algusest. Rühma nimekirjad kinnitatakse seisuga 17.08.2020.

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 • Õppe- ja kasvatustöö toimub suvise õppekava järgi. 

 • Võimalikult palju viibitakse värskes õhus, halva ilma korral toimuvad tegevused rühmaruumis rühmatööna.

 • Rakendatakse õuesõpet jt aktiivõppe meetodeid

 • Suurem rõhk hügieenireeglitest kinnipidamisel.

5.

Toitlustamine

 • Lasteaeda toitlustab toitlustusfirma.

 • Lapsed söövad rühmades.

 • Jälgitakse, et lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu. 

 • Vee joomiseks tuleb lastel kasutada õues isiklikku veepudelit ja rühmaruumis joogitopsi/tassi.

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

Direktor Marina Blitsõna, telefon 662 8691, e-post: marina.blitsona@haridus.ee

 • Informatsiooni jagame kodulehekülje, ELIIS keskkonna ja e-posti teel.

 • Vajadusel võtame töötajate või lapsevanematega ühendust telefoni teel.

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 • Alates augustist võtame lasteaeda uusi lapsi. Sõimerühma laste lastevanematel on lubatud minna lapsega rühma.

 • Sõimerühmades toimub tavaline kohanemisperioodi töökorraldus.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

 • Lasteaia kollektiivpuhkuse ajaks 22.06-05.07.2020 on lapsevanematel võimalik avalduse alusel taotleda kohta asenduslasteaias.
  - Lehola Lasteaed
  http://lehola.edu.ee/, tel: 6732 098
  E-post: direktor@lehola.edu.ee

- Tallinna Lasteaed Delfiin, https://www.tallinn.ee/est/delfiin/ , +372 652 1414 ,  delfiin@delfiin.edu.ee

- Tallinna Sõbrakese Lasteaed, tel. 6520394, tel. 6520395, e-post:  direktor@sobrakese.edu.ee

- Lasteaed Ojake, tel.673 84 24, ojake@ojake.edu.ee

- Tallinna Laasteaed Sinilill, Tel: 659 46 56,  659 49 54, e-mail: sinilill@sinilill.edu.ee

 • Juuli kuus töötab meie lasteaias kaks rühma teistest lasteaedadest: lasteaiad Ojake ja Delfiin. Rühmad tulevad oma personaliga, igale rühmale eraldatakse rühmaruum ja mänguplats.

Koha saamiseks asenduslasteaias palun pöörduda lasteaia direktori poole: e-post: marina.blitsona@haridus.ee, telefon:  662 8691

9.

Laste kojuminek

 • Hea ilmaga antakse laps lapsevanemale üle õues.

 • Halva ilma korral ootavad vanemad oma last välisukse juures, kuhu tuleb lapsega õpetaja või õpetaja abi.

Uudise rubriigid: