01.09.2020

Tallinna Sõbrakese Lasteaia Covid-19 tõkestamise plaan

Tallinna haridusasutused on õppeaastaks valmis ka koroonaohuga arvestades. Kriisiplaani näidised ja juhendmaterjalid sündisid haridusameti eestvedamisel ja haridusjuhtide kaasabil ning on kooskõlas linna üldise kriisiplaaniga, mille valmimist koordineerib linna kriisimeeskond.

 

Tallinna Sõbrakese Lasteaia Covid-19 tõkestamise plaani leiad siit:

Uudise rubriigid: